15 czerwca 2024

Szef PFS o stawkach za dyżury lekarskie

Prezes Polskiej Federacji Szpitali Jarosław J. Fedorowski przesłał wyjaśnienia w odpowiedzi na pismo rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej Katarzyny Strzałkowskiej. Kilka tygodni temu rzecznik NIL zapytała szefa PFS o dane, na których oparł się w rozmowie z dziennikarzem tygodnika „Wprost” mówiąc, że stawka za godzinę dyżuru nocnego dla lekarzy wynosi około 80 zł.

Foto: imageworld.pl

W jego ocenie stawki dyżurowe (średnie) dla lekarzy specjalistów „w sektorze szpitalnictwa w Polsce” wynoszą około 70-80 zł za godzinę.

„Zdanie przytoczone przez redaktora Lurkę dotyczy średnich stawek oferowanych przez pracodawców lekarzom specjalistom za dyżur medyczny, biorąc pod uwagę także dyżury świąteczne oraz fakt, że przeważająca część dyżurów lekarskich w naszym kraju odbywa się na podstawie umów cywilno-prawnych” – czytamy w odpowiedzi Jarosława Fedorowskiego.

Stawka przytoczona w artykule „odnosi się wyłącznie do samodzielnych lekarzy specjalistów, czego zabrakło w materiale prasowym. W żadnym wypadku, stawka ta nie dotyczy lekarzy rezydentów lub lekarzy w trakcie specjalizacji (tzw. młodych lekarzy). Nasze szacunki dotyczą średniej z sektora publicznego, jaki i prywatnego, bowiem PFSz zrzesza podmioty o różnym modelu własnościowym” – wyjaśnia.

Na czym opiera się szef Polskiej Federacji Szpitali podając takie stawki za dyżury lekarskie? Jak sam stwierdza, na sondażach przeprowadzonych wśród dyrektorów szpitali podczas konferencji (IX Międzynarodowa Konferencja Hospital Management 2015 i III Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali w Zamościu 2015) oraz wśród pracodawców – członków władz Federacji (zarząd, rada naczelna).

Pismo Katarzyny Strzałkowskiej można przeczytać tutaj.


Czytaj więcej o podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.