15 czerwca 2024

Szkolenia na czas pandemii. Doskonalenie zawodowe w NIL

Ubiegły rok był bardzo pracowity dla Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej. Mimo problemów związanych z koronawirusem udało się zrealizować niemal 200 szkoleń, w których udział wzięło niemal 4,5 tys. medyków – pisze Lidia Sulikowska.

Foto: pixabay.com

Postępująca izolacja życia codziennego, związana z wybuchem pandemii na początku 2020 r., blokowała wiele rodzajów aktywności i wymusiła przejście na pracę zdalną.

Do funkcjonowania w nowej rzeczywistości musiał też – i to szybko – przystosować się Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL, zajmujący się organizacją szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Trzeba było w całości przejść na funkcjonowanie w trybie online, co udało się przeprowadzić bardzo sprawnie. Zdecydowano się także na wprowadzenie tzw. workshopów, dzięki którym uczestnicy mogli w małych grupach pracować w sieci i aktywniej uczestniczyć w danym szkoleniu.

Na sytuacje kryzysowe

Dostosowano także tematy kursów do aktualnych potrzeb lekarzy. Rozprzestrzeniający się po kraju wirus SARS-CoV-2 stawał się bowiem coraz większym wyzwaniem. Izolacja, przejście w dużej mierze na komunikację zdalną z chorymi, trudna, nierówna walka o życie pacjentów, przeciążenie pracą, brak wystarczającej ilości środków ochrony indywidualnej, a potem fala hejtu i oskarżenia o roznoszenie „zarazy” – to wszystko wpływało na ogromne obciążenie medyków.

Dlatego już w pierwszym półroczu uruchomione zostały szkolenia z radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, zarówno te obejmujące tematykę prawną (np. jak bronić własnego imienia i czci), a także z zakresu doskonalenia/nabywania tzw. kompetencji miękkich, dzięki którym lekarz zdobywa umiejętności ułatwiające dobrą komunikację w trudnych sytuacjach zarówno z pacjentem, jak i osobami, z którymi pracuje na co dzień, co ma niebagatelny wpływ na komfort pracy i łagodzenie konfliktów podczas wykonywania zawodowych obowiązków.

Lekarze i lekarze dentyści mogli także wziąć udział w kursie dotyczącym prawnych i praktycznych uwarunkowań funkcjonowania telemedycyny, która – siłą rzeczy – w ubiegłym roku stała się niezwykle popularna, ale też problematyczna w praktycznym zastosowaniu. Potrzeba poszerzenia wiedzy na ten temat jest duża, co było widać po liczbie osób zgłaszających się na to szkolenie.

Dostępne były również szkolenia obejmujące tematykę zarządzania kryzysowego w szpitalu, klinice, na oddziale czy w prywatnym gabinecie. Uczestnicy podczas takich zajęć zdobywali wiedzę z zakresu m.in. skutecznego mobilizowania swojego zespołu i szybkiego podejmowania trafnych decyzji w sytuacjach kryzysowych, a także radzenia sobie ze stresem własnym i podwładnych.

Pod koniec roku uruchomiono cykl szkoleń z udziałem dr. Pawła Grzesiowskiego, eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19, na temat aktualnej sytuacji epidemicznej oraz aspektów klinicznych pracy z chorymi na COVID-19, a także organizacji opieki nad pacjentami i bezpieczeństwa personelu medycznego. Był to jeden z najpopularniejszych kursów dostępnych w ofercie ODZ NIL w 2020 r. Wzięło w nim udział w sumie ponad 560 osób.

Prawo i sztuka komunikacji

Ośrodek szkolił też w sprawach niezwiązanych z COVID-19. Były to szkolenia zarówno dla lekarzy i lekarzy dentystów jako pracowników medycznych, ale też dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Szkolenia obejmowały w sumie kilkadziesiąt różnych tematów, m.in. z obszaru dokumentacji medycznej i e-dokumentacji, kontraktów w ochronie zdrowia, prawa pracy, odpowiedzialności lekarza za źle wystawione recepty, a nawet sztuki negocjacji.

Absolutnym hitem okazały się kursy specjalizacyjne z prawa medycznego, który ODZ NIL zrealizował dla CMKP (jeden z nich udało się przeprowadzić stacjonarnie w siedzibie NIL, a pozostałe odbyły się na platformie edukacyjnej CMKP). Ośrodek już kolejny rok oferował także – cieszące się niesłabnącą popularnością zwłaszcza wśród lekarzy dentystów – szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta.

Projekty unijne

Poza bogatą ofertą szkoleń własnych (finansowanych w całości z budżetu NIL) ODZ zorganizował także kursy w ramach realizowanych projektów unijnych.

Pierwszy z nich dotyczył szkoleń z zakresu wczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego oraz warsztatów z komunikacji w relacji lekarzy rodzinnych z lekarzami innych specjalizacji.

Drugi ze zrealizowanych projektów UE to szkolenia dla fizjoterapeutów, obejmujące doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich.

Lidia Sulikowska

* * *

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL został powołany przez NRL w 2008 r. Znajdujące się w jego ofercie szkolenia są bezpłatne, a uczestniczy otrzymują punkty edukacyjne.

Można wziąć udział w dowolnej liczbie szkoleń. Ośrodek, poza prowadzeniem kursów, zajmuje się także zbieraniem i opiniowaniem wniosków o dotacje do doskonalenia zawodowego  organizowanego przez okręgowe izby lekarskie.

Kontakt z biurem ODZ NIL: odz@hipokrates.org. Aktualna oferta szkoleń ODZ NIL pod linkiem https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia oraz na fanpage’u ośrodka na Facebooku.

O tym, co jest priorytetem Ośrodka, p.o. kierownika ODZ NIL Artur Drobniak mówi TUTAJ.