12 kwietnia 2024

Szpital Praski ma Certyfikat Akredytacyjny

19 września w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ zarząd Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. odebrał z rąk przedstawiciela Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający wysoką ocenę jakości usług medycznych świadczonych przez placówkę.

 

Foto: A. Werelich i P. Kopeć

Tego sukcesu całej załodze szpitala gratulowali m.in. Alicja Dąbrowska, poseł na Sejm RP, Jacek Wojciechowicz, zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Piotr Zalewski, burmistrz Dzielnicy Praga-Północ, Ładysław Nekanda-Trepka, przewodniczący Komisji Organizacyjnej Naczelnej Rady Lekarskiej, Alina Chraboł-Sura, dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ, Maria Młotkowska, przewodnicząca Rady Nadzorczej Szpitala Praskiego oraz płk. Józef Koleśnicki, przewodniczący Mazowieckiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Odczytano także list gratulacyjny Piotra Warczyńskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Co to oznacza dla pacjentów?

– Dla Pacjentów Szpitala Certyfikat Akredytacyjny jest gwarancją jakości usług. Dla placówki to ukoronowanie wysiłków wszystkich pracowników i jednocześnie zobowiązanie. Utrzymanie wysokiej jakości usług medycznych wymaga bowiem dużego zaangażowania, systematycznej pracy, stałego doskonalenia komunikacji wewnętrznej i wychodzenia naprzeciw zmieniającym się potrzebom Pacjentów – powiedział Krzysztof Rymuza, prezes zarządu Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego.

Jaki ma być proces diagnostyczno-terapeutyczny?

Akredytacja to sprawdzona na świecie i najskuteczniejsza zewnętrzna metoda podnoszenia jakości świadczeń w ochronie zdrowia. Weryfikuje elementy funkcjonowania szpitala, które w największym stopniu wpływają na poziom usług i bezpieczeństwo pacjentów. Wpisuje się w aktualną politykę Unii Europejskiej nakierowaną na bezpieczeństwo pacjentów oraz wdrożenie modelu opieki, który silnie akcentuje włączenie pacjentów w proces diagnostyczno-terapeutyczny.

Dzięki wsparciu z EFS

Proces akredytacyjny w Szpitalu Praskim zrealizowano w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”. W dniach 28-30 maja w szpitalu odbył się przegląd akredytacyjny. Przeprowadzono wywiady, przeglądano dokumentację medyczną, weryfikowano procedury, obserwowano bieżącą pracę szpitala. Oceniono sposób funkcjonowania Szpitala Praskiego w oparciu o 221 standardów.

Ile wynosi wymagane minimum?

Minimum wymaganym do uzyskania Certyfikatu Akredytacyjnego jest 75% możliwych do zdobycia punktów. Szpital Praski uzyskał ich aż 82%. – Posiadając Certyfikat nasza placówka ma szansę na uzyskanie większych kontraktów z NFZ. Liczymy zatem, że dzięki temu sukcesowi będziemy mogli zapewnić naszym pacjentom jeszcze wyższy standard świadczeń – komentuje Aneta Pocheć, członek zarządu Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego.