19 czerwca 2024

T. Latos: Kolejek nie skróci żaden dekret

Poseł Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, komentuje wprowadzenie od 1 stycznia br. pakietu onkologicznego i kolejkowego.

Foto: Marta Jakubiak

– Niestety po raz kolejny Ministerstwo Zdrowia przygotowało bubel prawny. Ani założeń pakietu kolejkowego, ani onkologicznego nie przedyskutowano ze środowiskiem, pominięto zarówno specjalistów i lekarzy rodzinnych, jak i Naczelną Radę Lekarską. To był zresztą jeden z powodów, dla których w ostatnich dniach, na przełomie grudnia i stycznia, doszło do sporu części lekarzy z ministrem Bartoszem Arłukowiczem.

Onkolodzy i lekarze rodzinni od dawna sygnalizują poważne problemy. Co prawda na tę chwilę do naszej komisji nie docierają jeszcze skargi na obowiązujące od początku stycznia przepisy, bo na to jest za wcześnie, ale spodziewam się ich za dwa, trzy miesiące.

Niemożliwe jest odgórne zadekretowanie skrócenia kolejek. Warto przypomnieć, że w czasie jednego z posiedzeń Komisji Zdrowia prof. Jacek Jassem powiedział, iż do pakietu przeniesiono zaledwie 4 proc. ze Strategii Walki z Rakiem na lata 2015-2024 przygotowanej przez zespół cenionych onkologów.

To dobrze, że władze w końcu podjęły problem skrócenia kolejek i pomocy pacjentom onkologicznym. Jednak odnoszę wrażenie, że – mimo zapowiedzi zniesienia limitów dla tych ostatnich – marnuje się zapał do wprowadzania pozytywnych zmian.

Tych problemów nie można bowiem rozwiązać bez zwiększenia nakładów finansowych oraz liczby lekarzy, przede wszystkim specjalistów. Jeśli to nie zostanie zrobione, dylemat sprowadzi się tylko do tego, którym pacjentom należy coś zabrać kosztem innych chorych.

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 2/2015