18 lipca 2024

Spór o pakiet kolejkowy i kary finansowe NFZ

Wczoraj gościem magazynu informacyjno-publicystycznego „Tak jest” w TVN24 był prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. W jego ocenie tzw. zielona karta, którą mają dostawać pacjenci onkologiczni, nie tylko wydłuży kolejki, ale również doprowadzi do stygmatyzowania ludzi potrzebujących pomocy psychicznej.

Foto: freeimages.com

– Lekarze i tak nie przyjmą dodatkowej liczby pacjentów, pieniądze nie mają tutaj znaczenia – mówił prezes Maciej Hamankiewicz odpowiadając na jedno z pytań redaktora Andrzeja Morozowskiego. W programie uczestniczył również wiceminister zdrowia Sławomir Neumann, obiecując m.in., że więcej ma być nie tylko obowiązków dla lekarzy, ale również pieniędzy (zobacz więcej).

Telewizyjny spór ma swój dalszy ciąg. W związku ze stwierdzeniem Sławomira Neumanna, jakoby na lekarzy nie nakładano kar za wystawianie recept, prezes NRL przesłał dzisiaj wiceministrowi następujące informacje:

  • W 2013 roku oddziały wojewódzkie Funduszu przeprowadziły 621 kontrole ordynacji lekarskiej z czego 123 kontrole obejmowały lekarzy wystawiających recepty w oparciu o umowy indywidualne na wystawianie recept na leki i wyroby medyczne objęte refundacją, a 498 kontrole dotyczyły realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ordynacji lekarskiej. Skontrolowano 2824 lekarzy. W porównaniu z 2012 roku liczba skontrolowanych lekarzy wzrosła o 147,29 proc. (1142 lekarzy w 2012 roku).
  • Łącznie w wyniku przeprowadzonych kontroli ordynacji lekarskiej w 2013 r. wartość zakwestionowanej ordynacji (2872234,42 zł) oraz kar umownych (578404,32 zł) wyniosła 3450638,74 zł. Po rozpatrzeniu środków odwoławczych kwota do zwrotu wyniosła 3321976,58 zł, co stanowi 12,11 proc. wartości kontrolowanej ordynacji.
  • W 2013 roku oddziały wojewódzkie Funduszu łącznie przeprowadziły 1863 postępowania kontrolne w aptekach, z czego 1573 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych. W stosunku do roku poprzedniego łączna liczba przeprowadzonych kontroli wzrosła o blisko 73,14 proc. (787 postępowań kontrolnych).
  • W wyniku kontroli aptek przeprowadzonych od stycznia do grudnia 2013 roku, w których wystosowano zalecenia pokontrolne, nałożono łącznie kary umowne w wysokości 421538,79 zł.
  • Odsetki ustawowe za nieterminowe uregulowanie zobowiązań, będących skutkiem nieprawidłowości ujawnionych podczas kontroli aptek przeprowadzonych w danym okresie zostały naliczone w kwocie 13660,32 zł.

„Powyższe dane pochodzą ze sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2013 i w sposób oczywisty przeczą stwierdzeniu Pana Ministra, iż w związku z wystawianiem recept nie są stosowane kary. Z uwagi na zmiany legislacyjne umożliwiające pielęgniarkom wystawianie recept można oczekiwać, że sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za lata kolejne wzbogacą się o dodatkowe dane dotyczące liczby oraz wysokości kar nałożonych na pielęgniarki” – napisał Maciej Hamankiewicz w piśmie do wiceszefa resortu zdrowia.

Przeczytaj więcej o pakiecie kolejkowym i onkologicznym