18 lipca 2024

Terapia a inteligencja

Lepsze wyniki w testach na inteligencję u dzieci chorych na nowotwory mózgu poddanych radioterapii protonowej w porównaniu z radioterapią fotonową.

Foto: pixabay.com

Terapia protonowa w porównaniu do radioterapii fotonami umożliwia podanie optymalnej dawki promieniowania w obszarze nowotworu, przy minimalnym narażeniu na promieniowanie zdrowych tkanek.

W związku z tym metoda ta jest stosowana przede wszystkim w nowotworach, w których ważna jest ochrona sąsiadujących z nowotworem narządów np. w guzach mózgu, rdzenia kręgowego czy gałki ocznej.

W badaniu opublikowanym w „Journal of Clinical Oncology” oceniono inteligencję u 79 dzieci z rozpoznaniem rdzeniaka zarodkowego (najczęstszy nowotwór ośrodkowego układu nerwowego w tej grupie wiekowej) poddanych radioterapii protonami i fotonami.

Grupy były dobrane pod kątem wieku w chwili zachorowania, płci, dawki podanej na mózgowie, poziomu wykształcenia rodziców oraz czasu obserwacji.

Wykazano, że dzieci poddane terapii protonowej osiągały lepsze wyniki w testach na inteligencję niż ich rówieśnicy poddani radioterapii fotonami. Badacze podkreślają, że ich badanie jest prawdopodobnie pierwszym porównaniem wpływu rożnych metod napromieniania mózgowia u dzieci i umacnia pozycję protonoterapii w leczeniu guzów mózgu u dzieci.

Więcej: https://ascopubs.org