24 kwietnia 2024

The UEMS House – Domus Medica Europaea

W Unii Europejskiej jest około 1,7 miliona lekarzy i bardzo liczne organizacje reprezentujące poszczególne grupy specjalistów, obszary zainteresowań naukowych, interesy zawodowe i polityczne. Czasem pojawiają się propozycje stworzenia „wielkiej zjednoczonej” reprezentacji naszego ogromnego środowiska.

Foto: Marek Stankiewicz

Nie wydaje się to jednak ani uzasadnione ani możliwe, gdyż w tak wielkich grupach obszary zainteresowania i interesy często są zupełnie rozbieżne. Możliwa i potrzebna jest natomiast współpraca w obszarach wspólnych, którą bardzo ułatwiają bezpośrednie i częste kontakty.

Utworzenie wspólnego miejsca dla organizacji zawodowych reprezentujących lekarzy w UE było od dawna proponowane przez liczne organizacje krajowe. Wiąże się to jednak z dużymi kosztami i potrzebne były lata pracy, aby taki pomysł miał szanse realizacji. Już dawno swoje biura utworzyły duże monospecjalistyczne europejskie towarzystwa naukowe. Organizacje zawodowe (AEMH, CPME, EJD, FEMS, UEMS i inne) istnieją dzięki składkom wpłacanym przez organizacje członkowskie i koszty ich funkcjonowania praktycznie są równe wpływom.

UEMS przed wielu laty postanowiła skoncentrować się na działaniach mających praktyczne znaczenie dla lekarzy specjalistów – programach kształcenia, egzaminach europejskich, akredytacji doskonalenia zawodowego. Dzięki temu, pomimo dużo niższej niż w innych organizacjach składki wpłacanej przez kraje członkowskie, udało się nam zgromadzić środki na zakup i rekonstrukcję domu, który może stać się wspólnym miejscem zawodowych organizacji lekarzy europejskich.

Po licznych perypetiach prace zostały w tym roku zakończone i 10 kwietnia mogliśmy uroczyście i oficjalnie otworzyć Dom Europejskich Lekarzy przy 24 rue de l’Industrie w Brukseli. Za tradycyjną fasadą kryje się całkowicie przebudowany dom o łącznej powierzchni 1000 metrów kwadratowych z powierzchnią biurową oraz dwiema dzielonymi salami konferencyjnymi, z bardzo nowoczesnymi i energooszczędnymi instalacjami.

Dla Zarządu UEMS i dla pracowników naszego biura było to symboliczne zakończenie długiego okresu, w którym musieliśmy uporać się ze zwykłymi przy takich przedsięwzięciach problemami. Nadal przez dłuższy czas będziemy odczuwać skutki finansowe, ponieważ koszt projektu jest czterokrotnie większy od rocznego budżetu organizacji. Dużego wysiłku całej UEMS będzie też wymagać zagospodarowanie domu i wypełnienie go użytkownikami i aktywnościami. Mamy jednak nadzieję, że już niedługo będzie to wspólne miejsce europejskich lekarzy i że dołączą do nas wszystkie organizacje zawodowe lekarzy. Bliski codzienny kontakt na pewno ułatwi współpracę i poprawi skuteczność naszych działań politycznych.

W dniu otwarcia Domu Lekarzy i następnego dnia odbywały się także obrady Zarządu i Rady UEMS, spotkania Sekcji Specjalistycznych, grup roboczych i innych zespołów. Sprawy związane z Domem zajmowały sporą część obrad. To duże wyzwanie dla całej organizacji. Jego pozytywnym efektem jest ściślejsza współpraca pomiędzy bardzo licznymi (w sumie jest ich ponad 60) grupami działającymi w UEMS. Bardziej zaangażowane i zainteresowane funkcjonowaniem UEMS stały się też krajowe organizacje członkowskie, które są faktycznie współwłaścicielami Domu. Wyzwania mogą wzmacniać organizacje i tak dzieje się w UEMS.

Dom jest bardzo ładny i funkcjonalny. Oferuje różnorodne usługi zgodnie z obowiązującą obecnie formułą centrum biznesowego. Dla UEMS nie jest to biznes, raczej bardzo duży koszt, ale jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy zaoferować naszemu środowisku na bardzo korzystnych warunkach wspólne miejsce o jakości odpowiedniej dla statusu lekarzy. Zapraszamy wszystkie organizacje lekarskie zainteresowane otwarciem biura lub organizacją w Brukseli niewielkich spotkań (do 60 osób) do korzystania z Domus Medica Europaea. Naszego wspólnego domu.

Romuald Krajewski
Prezydent Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS)