18 lipca 2024

Turnusy rehabilitacyjne – najpierw test lub szczepionka

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego trzeba wykonać test w kierunku SARS-CoV-2. Ten obowiązek nie dotyczy osób zaszczepionych.

Foto: pixabay.com

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Konieczność wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2 lub okazania potwierdzenia zaszczepienia się przeciwko COVID-19 stosuje się odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny. W celu zapisania się na test w kierunku SARS-CoV-2 warto wypełnić formularz na stronie: www.gov.pl/test-rehabilitacja. Zlecenie na test może wystawić również każdy lekarz POZ.