12 czerwca 2024

Ubezpieczenie OC w ramach składki

To absolutna nowość: z dniem 1 czerwca br. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, w porozumieniu z jednym z ubezpieczycieli, wprowadziła program grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów. Ubezpieczenie zostanie sfinansowane w ramach składki członkowskiej.

Foto: freeimages.com

– Takie rozwiązanie to nowość w samorządzie lekarskim, ale od lat z powodzeniem sprawdza się w samorządach prawniczych. Skorzystaliśmy z tych doświadczeń i dzisiaj możemy być dumni, że nasza izba, jako pierwsza wśród izb lekarskich, oferuje swoim członkom nowatorski program ubezpieczeniowy – mówi Andrzej Sawoni, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, 20 maja prezes Andrzej Sawoni oraz skarbnik ORL w Warszawie Roman Olszewski podpisali umowę generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla lekarzy i lekarzy dentystów – członków warszawskiej izby, opłacających składkę w wysokości 60 zł miesięcznie.

Program obejmuje:

  • obowiązkowe ubezpieczenie OC – dla lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktykę lekarską,
  • dobrowolne ubezpieczenie OC (tylko w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia) – dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie są zobowiązani do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Przypomnijmy, że uchwałę ustalającą wysokość składki członkowskiej na 2015 rok podjęła Naczelna Rada Lekarska 5 września ubiegłego roku (zobacz więcej). Dla lekarza i lekarza dentysty, członka okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej, wynosi ona 60 zł miesięcznie, natomiast dla lekarza posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu, 10 zł miesięcznie.

Źródło: facebook.com/OILWarszawa