20 maja 2024

Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy rzadko chorują, a nawet jeśli dopadnie ich grypa to rzadko chodzą na zwolnienia lekarskie. Jeśli porównamy ilość dni, które na zwolnieniu spędzili pracownicy i pracodawcy, to widzimy ogromną dysproporcję.

Foto: pixabay.com

Z danych statystycznych wynika, że zaledwie 9,9 proc. wszystkich zwolnień to te, na których w 2015 roku przebywały osoby prowadzące własną działalność.

Właściciele firm twierdzą, że chorowanie im się nie opłaca, bo zasiłek jest niewielki, a na wizytę u lekarza i wysyłanie formularzy do ZUS nie mają czasu. Jest także inny powód braku zwolnień wśród przedsiębiorców. Wielu z nich nie jest ubezpieczonych na wypadek choroby.

Zanim zachorujesz musisz zapłacić składkę

Gdy prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą obowiązkowo trzeba opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wypadkowe. Czwartą składką, jaką przedsiębiorca może, ale nie musi płacić do ZUS-u, jest składka na ubezpieczenie chorobowe. Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego można przystąpić w każdym momencie, składając wniosek ZUS ZUA.

Wysokość składki chorobowej wynosi w 2016 roku 2,45 proc. podstawy wymiaru składek, przy czym zadeklarowana podstawa nie może być niższa nić 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub 30 proc. minimalnego wynagrodzenia ani wyższa niż 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Oznacza to, że minimalna składka chorobowa, jaką może odprowadzić przedsiębiorca, to tylko13,60 lub 59,61 zł miesięcznie.

Kobiety częściej się ubezpieczają

Dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe płacą kobiety, które planują urodzenie dziecka, gdyż jej opłacenie to warunek, aby kobieta dostawała zasiłek macierzyński. – Składkę odprowadzają także ludzie dojrzali, po 50-tce, kiedy zaczynają się problemy zdrowotne. Oczywiście właściciel firmy może na czas choroby po prostu ją zamknąć, ale jeśli nie opłacał wcześniej składki chorobowej, w czasie gdy choruje nie przysługują mu żadne świadczenia z ZUS – zastrzega Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Warto wiedzieć, że aby otrzymać zasiłek chorobowy, trzeba opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe przynajmniej przez 90 dni przed pierwszym dniem zwolnienia lekarskiego. Trzeba także pamiętać, że zawieszenie działalności firmy sprawia, że nie trzeba płacić składek, ale po wznowieniu działalności dopiero po 90 dniach przedsiębiorca może iść na płatne zwolnienie lekarskie. – O ile oczywiście ponownie zgłosi się do ubezpieczenia chorobowego – dodaje Iwona Kowalska.

Od kiedy ubezpieczenie działa?

Możliwe są dwie daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej: albo od daty złożenia wniosku, albo od daty wskazanej w zgłoszeniu do ubezpieczeń, o ile zgłoszenie zostanie dokonane w ustawowym terminie 7 dni. Rozpoczynając prowadzenie działalności mamy obowiązek dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń na formularzu udostępnionym przez ZUS (ZUS ZUA) w formie papierowej lub drogą elektroniczną w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności.

Zgłaszając się do obowiązkowych ubezpieczeń i dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w terminie 7 dni objęcie ubezpieczeniami nastąpi od dnia wskazanego we wniosku. Kiedy decyzja o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zostanie podjęta już po dokonanym zgłoszeniu lub po przekroczeniu terminu 7 dni, wówczas objęcie tym ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego we wniosku nie wcześniej jednak niż daty wpływu wniosku.

Matkom się opłaca

Kobiety, które prowadzą własne firmy, po urodzeniu dziecka dostaną zasiłek macierzyński, ale tylko wtedy, gdy są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Fakt ubezpieczenia zdrowotnego nie daje prawa do zasiłku. – Co więcej, kobieta po nabyciu prawa do zasiłku macierzyńskiego nie musi płacić składek do ZUS, gdyż robi to za nią budżet państwa – mówi Iwona Kowalska.

– Ponieważ kobieta w tym okresie nie ma obowiązku opłacania składek za siebie z tytułu prowadzenia działalność, musi wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – dodaje rzeczniczka. Ponownie zgłosi się dopiero wtedy, gdy przestanie pobierać zasiłek. Jeżeli zrobi to w ciągu 7 dni będzie miała ciągłość ubezpieczeń społecznych oraz chorobowego. Jeśli się spóźni to zostanie zmuszona do odczekania 90 dni zanim będzie mogła liczyć na płatne zwolnienie lekarskie.

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.