24 czerwca 2024

Uczelnie medyczne walczą o zdrowe zęby dzieci

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wspólnie z ośmioma innymi uczelniami medycznymi, zamierza przeprowadzić w przedszkolach w całej Polsce akcję dotyczącą profilaktyki stomatologicznej dzieci w wieku do 5 lat. Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy” ma objąć w sumie 300 tys. dzieci i dorosłych.

Organizatorzy chcą zmniejszyć występowanie próchnicy zębów o najmłodszych. Aby to się udało, przewidziano realizację bezpośrednich i pośrednich działań edukacyjnych i profilaktycznych. W ramach działań bezpośrednich na terenie przedszkoli dla dzieci w wieku 3-5 lat, ich rodziców i opiekunów oraz nauczycieli przedszkolnych, zostaną przeprowadzone zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki stomatologicznej i zasad prawidłowej higieny jamy ustnej.

W ramach działań pośrednich nauczyciele przedszkolni zostaną zaproszeni do udziału w szkoleniach, które przygotują ich do samodzielnego prowadzenia analogicznych zajęć edukacyjnych dla dzieci.

Przedszkola, które chcą uczestniczyć w tym projekcie, muszą przesłać zgłoszenia do odpowiednich placówek w poszczególnych województwach (szczegóły są dostępne na stronie internetowej zebymalegodziecka.pl). Nabór trwa do 31 października, udział w nich jest bezpłatny. Inicjatywa jest realizowana dzięki środkom Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz dotacji ministra zdrowia.

ls