14 lipca 2024

Udzielanie świadczeń RTG

20 września w Dzienniku Ustaw ukazało się (poz. 1725) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych.

Foto: pixabay.com

To kluczowy akt prawny, na podstawie którego wszystkie placówki stomatologiczne wykonujące świadczenia radiologiczne, poza rtg punktowym, które jest zwolnione z tego obowiązku, muszą wystąpić do wojewódzkiego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie zgody na udzielanie tych świadczeń.

Jeden z zapisów tego rozporządzenia, dotyczący wymogów w zakresie kwalifikacji personelu, określa m.in., że jednostka ma zapewnić „jednego lekarza dentystę, który w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1b pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790 i 1559), nabył umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją takich procedur, potwierdzone w sposób i na zasadach określonych w tych przepisach”.

To duże wyzwanie, gdyż podmiotów z zarejestrowanymi stomatologicznymi urządzeniami rtg innymi niż rtg punktowe jest przynajmniej 3,5 tys. Naczelna Rada Lekarska rozpoczęła działania, by takie szkolenia przygotować. Proszę śledzić informacje pojawiające się na stronie www.nil.org.pl.