22 maja 2024

UE: brak wspólnego systemu i głównego epidemiologa

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w połowie czerwca zaprezentowała pierwsze wnioski po analizie doświadczeń w związku z pandemią COVID-19 z ostatnich 18 miesięcy i pomysły wykorzystania ich do poprawy działań w przyszłości – zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym.

Ursula von der Leyen. Foto: twitter.com/vonderleyen

Jednym z nich jest propozycja stworzenia globalnego systemu nadzoru nad zdrowiem publicznym (UE powinna przewodniczyć wysiłkom w jego utworzeniu) i udoskonalenie europejskiego systemu gromadzenia informacji o pandemii.

Kolejne to m.in.: wyznaczenie głównego europejskiego epidemiologa, ustanowienie ram uruchamiania pandemicznego stanu wyjątkowego w UE, wzmocnienie łańcuchów dostaw sprzętu i leków o krytycznym znaczeniu, stworzenie szeroko zakrojonej unijnej wieloośrodkowej platformy badań klinicznych, a także wspieranie państw członkowskich w celu wzmocnienia ogólnej odporności systemów opieki zdrowotnej.

Źródło: przedstawicielstwo KE w Polsce