20 kwietnia 2024

Umowy rezydenckie korzystne dla młodych lekarzy

Do Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęła odpowiedź ministra zdrowia na pismo prezesa NRL Andrzeja Matyi dotyczące interpretacji oraz realizacji umów rezydenckich.

Foto: pixabay.com

– W przesłanej odpowiedzi Minister Zdrowia w sposób jednoznaczny wskazał, że w sytuacji „zejścia” lekarza rezydenta po zakończonym dyżurze, w związku z koniecznością zachowania norm należnego czasu odpoczynku, lekarz ten zachowuje prawo do wynagrodzenia – informuje wiceprezes NRL Krzysztof Madej.

Co ważne, minister zdrowia Łukasz Szumowski wskazał również, że czas odpoczynku po dyżurze nie powoduje przedłużania specjalizacji i jest zaliczany do czasu jej trwania.

– Samorząd lekarski podziela interpretację przedstawioną w powyższym zakresie przez Ministra Zdrowia. Naczelna Izba Lekarska będzie domagała się większego nadzoru Ministra Zdrowia na realizacją postanowień umów rezydenckich z uwzględnieniem powyższego stanowiska – podkreśla wiceprezes NRL Krzysztof Madej.