16 lipca 2024

Utrzymanie postępowania nostryfikacyjnego wydaje się najwłaściwsze

Kiedy epidemia koronawirusa minie, to powróci dyskusja nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W ostatnich miesiącach w środowisku lekarskim wzbudzało to wiele obaw i wątpliwości.

Prof. Teresa Sierpińska. Foto: arch. prywatne

Z czego one wynikają? Jakie mogą być skutki wprowadzenia nowych przepisów?

Komentuje prof. Teresa Sierpińska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku:

– Wprowadzenie uproszczonego trybu zatrudniania lekarzy spoza UE może powodować wiele zagrożeń. Uważam, że nie należy uchwalać przepisów dających możliwość uzyskania niepełnego PWZ.

Jeśli planowana nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadzi takie rozwiązanie, utrudni to organizację pracy w jednostce i będzie sprzyjać pojawianiu się konfliktów w zespole. Kto odpowie za ewentualne błędy lekarza, który uzyska PWZ w ramach tzw. szybkiej ścieżki?

Wszyscy dobrze wiemy, że w Polsce brakuje lekarzy, zwłaszcza w niektórych specjalnościach. Próba ominięcia procedury nostryfikacyjnej, którą można dostrzec w projekcie nowelizacji, otwiera furtkę do uzupełnienia deficytu kadrowego, ale czy to dobra droga?

Czy chcemy ułatwiać dostęp do wykonywania zawodu w naszym kraju lekarzom spoza UE, skoro w ich krajach obowiązują inne standardy w zakresie jakości kształcenia? Utrzymanie postępowania nostryfikacyjnego, które obecnie wiąże się z uznaniem dyplomu i stanowi dopiero pierwszy etap na drodze do uzyskania PWZ w naszym kraju, wydaje się najwłaściwszym rozwiązaniem.

Poza tym w ustawie należałoby jasno określić, w jaki sposób zostanie dokonana weryfikacja znajomości języka polskiego przez absolwentów studiów medycznych spoza UE. Obecnie egzamin nostryfikacyjny sam w sobie sprawdza stopień jego opanowania, gdyż odbywa się w języku polskim.

W przypadku wprowadzenia LEW/LDEW, przeprowadzanego przez CEM w Łodzi, kandydat ma otrzymać jedną szansę przy progu zdawalności 60 proc. W tym kontekście pojawia się pytanie: czy pozytywny wynik LEW/LDEW powinien wystarczać do uzyskania PWZ, czy może raczej tylko do nostryfikacji dyplomu? Moim zdaniem, w kolejnym etapie absolwent studiów spoza UE powinien zdać LEK/LDEK – to te egzaminy muszą stanowić jeden z niezbędnych warunków do uzyskania PWZ w Polsce.

Notował: Mariusz Tomczak