20 maja 2024

W Kielcach powstanie Centrum Urazowe

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach powstanie pierwsze w regionie Centrum Urazowe, w którym leczone będą osoby dorosłe. W związku z tym planuje się rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i zakup wyposażenia na jego potrzeby.

SOR w WSzZ w Kielcach

Rolą Centrum Urazowego ma być zapewnienie kompleksowej diagnostyki i wielospecjalistycznego leczenia, pacjentom z wielonarządowymi obrażeniami ciała, którzy będą trafiać do kieleckiego szpitala.

Centrum Urazowe będzie mocno powiązane ze specjalistycznymi oddziałami i pracowniami, działającymi w WSzZ, m.in. z chirurgią ogólną, ortopedią, neurochirurgią, chirurgią naczyniową oraz anestezjologią i intensywną terapią.

Starania o utworzenie ośrodka trwały wiele lat. – Będzie to pierwsze Centrum Urazowe w regionie, o ogromnym znaczeniu dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego – przypomina Andrzej Domański, dyrektor WSzZ w Kielcach.

Utworzenie Centrum Urazowego w WSzZ uznano za inwestycję strategiczną. Projekt jest zgodny m.in. ze Strategią Sprawne Państwo 2020, Strategią Rozwoju Kraju 2020 oraz ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego (w tym także z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne).


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.