13 czerwca 2024

Wielki nietakt. Zawody medyczne o spotkaniu w Pałacu Prezydenckim

Prezesi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów z zaskoczeniem odebrali informację o poniedziałkowym spotkaniu prezydenta z medykami zaangażowanymi w walkę z pandemią COVID-19.

22 stycznia, spotkanie prezydenta z medykami zaangażowanymi w walkę z pandemią. Foto: Jakub Szymczuk/KPRP

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli pracownicy personelu medycznego, służb ratowniczych, sanitarnych oraz diagnostów laboratoryjnych, zaangażowani w zwalczanie skutków pandemii COVID-19.

– Polska służba zdrowia zdała egzamin w trakcie pandemii. To ogromna zasługa wszystkich, którzy tworzą  i realizują ochronę zdrowia – mówił prezydent Andrzej Duda, otwierając to spotkanie.

„Z wielkim zaskoczeniem i rozczarowaniem odebraliśmy informację o Pana wczorajszym spotkaniu z przedstawicielami sektora ochrony zdrowia zaangażowanymi w walkę z pandemią COVID-19, na które nie zostali zaproszeni przedstawiciele największych samorządów zawodowych zawodów medycznych – samorządu lekarskiego, samorządu pielęgniarek i położnych, samorządu aptekarskiego, samorządu diagnostów laboratoryjnych oraz samorządu fizjoterapeutów” – czytamy w liście do prezydenta Andrzeja Dudy, który we wtorek pojawił się na stronie internetowej NIL.

List został podpisany przez prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofię Małas, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alinę Niewiadomską, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbietę Piotrowską-Rutkowską, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyję oraz prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów Macieja Krawczyka.

Jak przypomniano w piśmie do prezydenta, samorządy zawodów medycznych zrzeszają i reprezentują wszystkie osoby wykonujące te zawody w Polsce, a reprezentanci tych zawodów wybierani są w ramach demokratycznych procedur określonych ustawą. „Wyrażamy zdanie, uwagi i postulaty kilkuset tysięcy pracowników medycznych, którzy od roku z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem stoją na pierwszej linii obrony przed pandemią. (…) Chcąc podzielić się naszym doświadczeniem, wiedzą i spostrzeżeniami już wcześniej prosiliśmy Pana Prezydenta o spotkanie” – wskazali.

Jak podkreślono w liście, „z nieukrywanym rozżaleniem” odebrali dokonywanie ustaleń dotyczących systemu ochrony zdrowia bez uczestnictwa przedstawicieli zawodów medycznych ustawowo umocowanych do ich reprezentacji. „To przedstawiciele samorządów zawodowych dysponują najszerszą wiedzą odnośnie palących problemów w ochronie zdrowia i są naturalnym partnerem do prowadzenia negocjacji w tej materii” – podkreślono.

Zdaniem prezesów zawodów medycznych brak zaproszenia na spotkanie w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia w czasie pandemii stanowi „wielki nietakt”, „lekceważenie profesjonalistów medycznych” oraz przejaw „marginalizacji głosu, często krytycznie oceniającego działania władz publicznych w walce z pandemią”. „Taka sytuacja jest kolejnym przykładem unikania przez przedstawicieli władzy publicznej merytorycznej debaty z reprezentantami środowisk medycznych” – wskazano w liście, który kończy się wyrażeniem oczekiwania na lepszą współpracę z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.