19 czerwca 2024

Wielkopolska gmina bez lekarzy specjalistów

Fundacja Watch Health Care, zajmująca się monitorowaniem kolejek w polskiej ochronie zdrowia, opublikowała niepokojący list, który otrzymała od jednej z mieszkanek miasta Mosina (woj. wielkopolskie). Kobieta skarży się w nim na brak dostępu do specjalistów w gminie, w której mieszka.

Foto: Marta Jakubiak

List informujący o tej sprawie wysłała wcześniej do Narodowego Funduszu Zdrowia, niestety nie otrzymała odpowiedzi. Mieszkanka Mosiny pisze między innymi, że na ten rok NFZ nie podpisał ani jednego kontraktu na terenie miasta i gminy Mosina na usługi w ramach specjalistycznej opieki medycznej. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią tego apelu:

„Szanowni Państwo,

jako mieszkanka miasta Mosina (gmina Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie) zwracam się z zapytaniem o brak dostępu do leczenia specjalistycznego na terenie naszej gminy. Od początku 2015 roku jako mieszkańcy miasta i gminy Mosina zostaliśmy pozbawieni możliwości korzystania ze specjalistycznej opieki medycznej. Na dzień dzisiejszy NFZ nie podpisał umów na usługi (które jeszcze w ubiegłym roku były świadczone), m.in. diabetologa, ginekologa, urologa czy okulisty.

Miasto i gmina Mosina liczy ponad 12 tysięcy mieszkańców i obejmuje oprócz miasta Mosiny jeszcze 21 sołectw. Nagle, z dnia na dzień, ponad 12 tysięcy mieszkańców znalazło się bez pomocy lekarzy specjalistów. Pozwolę sobie zadać proste pytanie: – Gdzie mamy się leczyć? Co mają zrobić kobiety w ciąży, pozbawione nagle lekarzy ginekologów? Kto będzie prowadził te ciąże do szczęśliwego rozwiązania? Co mają zrobić rodzice malutkich dzieci pozbawieni dostępu do chirurga? Gdzie szukać pomocy?

Zaproponowane przez Państwo (NFZ) poradnie specjalistyczne mieszczą się bądź w Poznaniu, bądź w Puszczykowie. Nie jest to jednak właściwe rozwiązanie problemu dostępu do lekarzy specjalistów w Mosinie. Nie wszyscy mieszkańcy są bowiem w stanie jeździć do Poznania czy Puszczykowa, aby szukać pomocy specjalistów. Czy to ze względu na wiek, czy ze względu na stan zdrowia lub z braku komunikacji.

Mosina to nie Poznań, gdzie jest doskonale rozwinięta sieć komunikacyjna. Mosina to duża gmina rozciągająca się na obszarze ponad 13 km2. Do Poznania jest około 25 kilometrów. Podstawowym środkiem komunikacji wielu mieszkańców jest rower. Jest oczywiście pociąg, ale ten nie dociera do sołectw naszej gminy. Autobus też nie wszędzie dojeżdża. W ubiegłych latach pracujący w Mosinie lekarze w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej cieszyli się wielką popularnością.

Do Mosiny na rowerach przyjeżdżali pacjenci z sołectw. Nie wszystkich stać bowiem na jazdę samochodem. Teraz do Poznania na rowerach z pewnością nie dotrą. Dlaczego Państwo jako NFZ nie podpisaliście umów chociażby z tymi specjalistami, którzy dotychczas leczyli w Mosinie?

Dlaczego jako mieszkańcy dużej gminy zostaliśmy potraktowani przedmiotowo? Co miesiąc płacimy składki na ubezpieczenie zdrowotne, czyli spełniamy nałożony na nas obowiązek. A czy Państwo jako NFZ spełniacie swoje obowiązki wobec płatników składek na ubezpieczenie zdrowotne?

Na kuriozum zakrawa fakt braku okulisty. Najbliższy przyjmuje w Puszczykowie, ale do końca grudnia 2015 roku nie ma już od tygodnia miejsc (miejsca skończyły się po 4 dniach tego roku). Mają podobno jakieś miejsca na okres letni, ale nie można się w cywilizowany i kulturalny sposób zapisać.

Należy dzwonić co 2 tygodnie i co 2 tygodnie dowiadywać się czy można się zapisać na okres letni. Kto ma czas, aby co 2 tygodnie dzwonić i niczym żebrak prosić lub dowiadywać się, czy łaskawie będzie zapisany na wizytę u okulisty. To czyste szaleństwo. Czy chodzi o utrudnianie życia czy o coś innego? Z dostępem, a raczej z brakiem dostępu do innych specjalistów jest podobnie. Jedyne, co się nam proponuje, to odpłatne wizyty w prywatnych gabinetach lekarzy specjalistów.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie problemów i udzielenie odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania. Czy wszystkich na to stać? A co z tymi, których nie stać na odpłatne wizyty? Uważam, że problem braku dostępu do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na terenie gminy Mosina powinien zostać jak najszybciej rozwiązany z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.”.