24 lipca 2024

Wiemy, co dostanie nowy minister zdrowia

Za nami wybory parlamentarne. Nie znamy jeszcze nazwiska ministra zdrowia w rządzie, który dostanie wotum zaufania od nowo wybranego sejmu.

Foto: archiwum MZ

Wiemy za to, że szef tego resortu otrzyma jasno wyrażone oczekiwania ze strony lekarzy i ekspertów. Znajdą się wśród nich cele i wartości oraz pytanie, czy je podziela i w jaki sposób zamierza je zrealizować.  

Zapowiedziano to 9 października w Warszawie w trakcie kongresu „Wizja Zdrowia. Diagnoza i przyszłość”, w którym uczestniczył prezes NRL Andrzej Matyja. Zaprezentowano wówczas również inicjatywę „Porozumienie dla zdrowia” o raz dekalog „ Zdrowie naprawdę najważniejsze”.

W dekalogu grupa ekspertów ujęła najważniejsze kwestie zgłaszane podczas społecznych debat o zdrowiu. – W poprzedniej kadencji sejm uchwalił bardzo dobrą i potrzebną ustawę̨ o zdrowiu publicznym, ale od czterech lat nie ma do niej rozporządzeń́ wykonawczych. Bez tego ustawa po prostu nie działa. Gdyby profilaktyka była fundamentem systemu, moglibyśmy zapobiec wielu chorobom – podkreślił prezes NRL.

Zdrowie naprawdę najważniejsze – dekalog

  1. Dbajmy o zdrowie, które jest największą wartością, ale nie jest dane na zawsze i wymaga codziennego pielęgnowana.
  2. Mądrze planujmy działania systemu ochrony zdrowia, czyniąc to i realizując ponad podziałami politycznymi.
  3. Zapobieganie chorobom fundamentem polityki zdrowotnej państwa.
  4. Efektywnie wykorzystujmy zasoby systemu ochrony zdrowia.
  5. Zmian demograficznych nie lekceważmy, rozwijając odpowiednie formy opieki.
  6. Odważnie i pilnie zwiększajmy zatrudnienie w ochronie zdrowia, zmieniając system kształcenia i zasady wynagradzania kadr.
  7. Dobre warunki i bezpieczeństwo pracy personelu medycznego gwarancją bezpieczeństwa pacjentów.
  8. Nie żyjmy złudzeniami, bez wyższych nakładów na system ochrony zdrowia nie będzie poprawy jakości usług medycznych i ich dostępności.
  9. Wymagajmy równego dostępu do świadczeń zdrowotnych.
  10. Pamiętajmy, że mierzyć trzeba zamiary na siły, adekwatne do możliwości finansowych państwa.