18 kwietnia 2024

Wokół LEK, LDEK i PES

We wtorek prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do lekarzy i lekarzy dentystów, delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy pismo w sprawie pytań egzaminacyjnych. Przypomniał, że Naczelna Izba Lekarska odwołała się od decyzji Centrum Egzaminów Medycznych w trybie administracyjnym.

Foto: pixabay.com / CC0

– Nie otrzymaliśmy jeszcze decyzji Ministra Zdrowia, który jest właściwym podmiotem do rozpatrzenia naszego odwołania – podkreślił prezes NRL. Podziękował tym, którzy – zgodnie z jego prośbą sprzed kilku tygodni – również złożyli stosowne wnioski.

„Jednocześnie ze smutkiem przyjąłem informacje wskazujące na to, że podczas wiosennej sesji egzaminacyjnej Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego niektórzy zdający udzielali testowych odpowiedzi za pośrednictwem ukrytego sprzętu elektronicznego. Zgodnie z prośbą Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej sprawą zajął się Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, który podejmuje stosowne czynności. Wiem, że zajmuje się tym również prokuratura” – napisał prezes NRL.

„Jest mi wstyd za tych lekarzy. Abstrahując od faktu, że te osoby zniweczą swój cały wysiłek włożony w ukończenie studiów medycznych, zaszkodzą też postrzeganiu wszystkich nas przez społeczeństwo. Proszę wszystkich przygotowujących się do egzaminu, by i w trakcie jego trwania zachowywali się godnie” – zaapelował Maciej Hamankiewicz.


24 września w Warszawie odbędzie się manifestacja Porozumienia Zawodów Medycznych. W samo południe w Warszawie spotkają się m.in. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, domagając się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Więcej na ten temat piszemy tutaj.