19 maja 2024

Wrocław, Rzeszów i Olsztyn a wirus Ebola

Szalejąca w Afryce Zachodniej epidemia wirusa gorączki krwotocznej stanowi przyczynek do sprawdzenia stanu przygotowania polskich szpitali i służb odpowiedzialnych za ochronę naszego kraju na wypadek zagrożenia epidemiologicznego. Przypomnijmy, że według danych Światowej Organizacji Zdrowia na skutek epidemii zmarło już ponad 1550 osób.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Niedawno stan przygotowania w razie pojawienia się pacjentów z wirusem Ebola sprawdziliśmy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach oraz w województwie lubuskim (zobacz więcej). A jak to wygląda w innych miejscach naszego kraju?

Izolacja i zalecenia WHO

– W przypadku ewentualnego przyjęcia pacjenta z gorączką krwotoczną, personel zobligowany jest do postępowania zgodnie z obowiązującą w placówce procedurą izolacji pacjentów, jak również z wytycznymi Państwowego Inspektora Sanitarnego opracowanymi na podstawie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia – informuje Anna Hartman-Ksycińska, zastępca dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie.

Nie tylko materiały informacyjne

Jak mówi Beata Marciniak z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, placówka posiada specjalny algorytm postępowania w razie przyjęcia pacjentów z podejrzeniem choroby wysoce zakaźnej oraz ma opracowaną procedurę w zakresie izolacji takich osób. Z myślą o personelu opracowano materiały informacyjne dotyczące chorób zakaźnych (w tym m.in. wirusa gorączki krwotocznej) na podstawie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego.

Prośba o przegląd procedur

W Świętokrzyskiem już dwa tygodnie temu roboczy zespół kryzysowy omówił podstawowe problemy i ewentualne zagrożenia epidemiologiczne. Wszystkie szpitale działające na terenie województwa poproszono o przegląd i aktualizację własnych procedur oraz zapoznanie z nimi personelu. – Zwróciliśmy uwagę szpitalom na obowiązek posiadania specjalnej odzieży ochronnej – informuje Agata Wojda, rzecznik prasowy tamtejszego wojewody. Ponadto Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego zostało poproszone o przygotowanie się na ewentualną konieczność przetransportowania pacjenta, u którego stwierdzono by objawy podobne do zarażenia wirusem Ebola.

Ostróda na pewno pomoże

Przygotowany na zagrożenie Ebolą jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. – Pacjent z gorączką krwotoczną powinien być leczony w specjalistycznym oddziale chorób zakaźnych z doświadczeniem w leczeniu tego typu schorzeń oraz z zabezpieczeniem lokalowym. Najbliższy szpital, który posiada komory Meltzera, znajduje się w Ostródzie – wyjaśnia lek. med. Jolanta Citko, specjalista chorób zakaźnych, a jednocześnie przewodnicząca Zespołu ds. zakażeń szpitalnych.

W razie potrzeby dekontaminacja pomieszczeń

W sytuacji, gdyby do WSS w Olsztynie trafił pacjent z podejrzeniem gorączki krwotocznej, personel będzie postępował zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami. – Wystąpienie jednego przypadku gorączki krwotocznej traktujemy jako ognisko. Osoby mające bezpośredni kontakt z chorym zostaną poddane 21-dniowej kwarantannie – tłumaczy Jolanta Citko. Placówka posiada urządzenie do dekontaminacji powierzchni Bioquell Z-2. Dzięki niemu można usuwać i dezaktywować szkodliwe substancje, obecne m.in. na meblach, aparaturze, sprzęcie elektronicznym czy instalacji elektrycznej, przy wykorzystaniu nadtlenku wodoru.

Zarządzenia antykryzysowe

Na przyjęcie pacjentów z podejrzeniem zakażenia groźnym wirusem przygotowany jest również Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu. Placówka zastosowała się do zarządzenia antykryzysowego i zawartych w nim zaleceń. – Są przygotowane procedury na przyjęcie pacjentów podejrzanych o zarażenie wirusem gorączki krwotocznej i opiekę nad nimi. Mamy też przygotowane wewnętrzne procedury, które wdrożymy w przypadku pojawienia się pacjenta podejrzewanego o zarażenie wirusem – zapewnia Sebastian Lorenc, rzecznik prasowy placówki.

Mariusz Tomczak