18 maja 2024

Wsparcie osób szczególnie zaangażowanych w walkę z pandemią

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie ocenia poselski projekt ustawy o wsparciu osób szczególnie zaangażowanych w przeciwdziałanie COVID-19.

Foto: Kancelaria Sejmu/Aleksander Zieliński

Prezydium NRL pozytywnie ocenia zaprezentowane w nim różne metody wsparcia czy docenienia osób zaangażowanych w walkę z COVID-19.

„Należy zauważyć, że osoby walczące z wirusem SARS-CoV-2 w pierwszej linii, takie jak służby medyczne, często ryzykują zdrowie i życie własne oraz swoich rodzin. W takich sytuacjach możliwość skierowania na pobyt w sanatorium niezależnie od urlopu wypoczynkowego, czy bezpłatną oraz udzielaną poza kolejnością pomoc psychologiczną, byłyby pozytywną formą wynagrodzenia za trud pracy i podjęte ryzyko przez takie osoby” – wskazano w stanowisku podjętym 30 grudnia.

Samorząd lekarski nadal oczekuje na szereg ważnych rozwiązań, związanych z ochroną pracowników medycznych walczących z COVID-19, które do chwili obecnej nie zostały wprowadzone i nie znajdują się w tym projekcie ustawy. „Środowisko lekarskie wielokrotnie apelowało o objęcie ochroną ubezpieczeniową na wypadek śmierci lub utraty zdrowia wszystkich pracowników medycznych walczących z epidemią, jak również wprowadzenie pełnej klauzuli tzw. dobrego samarytanina w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej pracowników medycznych” – czytamy w stanowisku Prezydium NRL.