13 czerwca 2024

Wybory prezydenckie 2020. Ekspert komentuje obietnice kandydatów

W czasie każdej kampanii wyborczej następuje wysyp obietnic dotyczących ochrony zdrowia. Nie inaczej jest w ostatnich tygodniach w związku z wyborami na urząd Prezydenta RP.

Foto: pixabay.com

O obietnice niektórych kandydatów pytamy dr. Jerzego Gryglewicza, eksperta Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Czy wszystkie leki dla seniorów mogą być nieodpłatne?

Szacunkowe dodatkowe wydatki na zapewnienie wszystkich bezpłatnych leków dla seniorów opracowane przez Ministerstwo Zdrowia 5 lat temu wynosiły ponad 4 mld zł.

Obecnie największą potrzebą w systemie ochrony zdrowia jest konieczność wprowadzenie podwyżki wyceny świadczeń finansowanych przez NFZ, gdyż obecne nieoszacowanie procedur głównie szpitalnych i ambulatoryjnych, spowodowało wzrost zadłużenia szpitali i likwidacje wielu poradni specjalistycznych z powodu braku rentowności.

Dodatkowym kosztem NFZ w tym roku będzie finansowanie Narodowej Strategii Onkologicznej oraz konieczność sfinansowania nieplanowanych świadczeń związanych z epidemią wywołaną przez koronawirusa, których koszt jest obecnie niemożliwy do oszacowania. Dlatego uważam, że obecnie nie jest możliwe sfinansowanie ze środków publicznych bezpłatnych leków dla seniorów.

Czy wydaje się możliwy do realizacji postulat, aby wszystkie leki na receptę kosztowały nie więcej niż 5 zł?

Obecnie ustawa refundacyjna, która wprowadziła skuteczne rozwiązania w obszarze negocjacji cen produktów leczniczych przez Ministerstwo Zdrowia, nie przewiduje takiego rozwiązania. Ceny urzędowe leków w wysokości 5 zł za wszystkie leki mogłyby spowodować bardzo znaczący wzrost wydatków ponoszonych z budżetu NFZ, co w efekcie musiałoby spowodować zmniejszenie finansowania innych świadczeń lub ograniczyć możliwości refundacji nowych produktów leczniczych.