18 maja 2024

Wygórowane wymagania od podmiotów mających szczepić przeciwko COVID-19

Warunki stawiane podmiotom mającym prowadzić akcję szczepień przeciwko COVID-19 są wygórowane – uważa Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, dlatego zaapelowało do prezesa NFZ o ich zmianę.

Foto: pixabay.com

Z programu szczepień wyłączono pracowników i pacjentów podmiotów udzielających wyłącznie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (szpitale, zakłady opiekuńczo lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze).

„Ta grupa jest najbardziej zagrożona zakażeniami i powikłaniami co oznacza, że program szczepień powinien w pierwszej kolejności zapewniać zaszczepienie tych osób” – wskazało Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w stanowisku podjętym 7 grudnia, które dotyczy ogłoszenia prezesa NFZ z 4 grudnia.

Określone w nim warunki wymagane od podmiotów mających prowadzić akcję szczepień przeciwko COVID-19 są zbyt wygórowane – uważa samorząd lekarski. Tych warunków nie spełni znaczna część przychodni działających w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki ambulatoryjnej.

„Wymóg jednoczesnego szczepienia w przychodni, na wyjazdach i nieograniczania przyjęć innych pacjentów przy zapewnieniu minimalnej liczby 180 pacjentów szczepionych tygodniowo eliminuje z udziału w programie mniejsze przychodnie. Spełnienie tych warunków będzie możliwe w dużych podmiotach, które funkcjonują w większych miastach, co w istotny sposób utrudni dostęp do szczepień wielu pacjentom z obszaru mniejszych miast czy wsi” – podkreśla Prezydium NRL.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej należy znieść limit minimalnej liczby szczepień w tygodniu, umożliwić zgłoszenie każdej przychodni spełniającej kryteria osobowe, organizacyjne i techniczne, zapytując o deklarację liczby dawek możliwych do podania w okresie tygodnia. W ogłoszeniu należy również zmienić wymagania w zakresie warunków lokalowych i wyposażenia punktu szczepień.

„Wymóg oddzielenia punktu badań od stanowiska szczepień co najmniej parawanem jest zbędny, w większości punktów szczepień kwalifikacja i szczepienie odbywa się w tym samym pomieszczeniu, bezpośrednio po zbadaniu pacjenta. Wymóg zapewnienia szafki/pudełka na dokumentację medyczną jest błędny, dokumentacja medyczna musi być przechowywana w szafach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych” – wskazano w podjętym stanowisku.

Dodatkowo przedstawiona w ogłoszeniu wycena świadczeń związanych z realizacją programu szczepień jest – jak wskazuje Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej – zaniżona i nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów materiałów niezbędnych do wykonania szczepień.

W podjętym stanowisku Prezydium NRL zaapelowało do prezesa NFZ o dokonanie niezbędnych zmian, gdyż zawarte w ogłoszeniu wymagania utrudnią „zbudowanie gęstej sieci punktów szczepień dostępnych dla każdego obywatela niepotrzebnie wydłużający tym samym czas walki z epidemią”.