24 maja 2024

Wyjazdowe posiedzenie NRL w Bielsku-Białej

Od minuty ciszy w intencji prof. Stanisława Leszczyńskiego, pierwszego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, pełniącego tę funkcję w latach 1989-1997, rozpoczęto wyjazdowe posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej. Spotkanie odbyło się przed południem 19 maja w Bielsku-Białej.

Naczelna Rada Lekarska (2) Naczelna Rada Lekarska (12)

Naczelna Rada Lekarska (4) Naczelna Rada Lekarska (5)

Foto: Marta Jakubiak

W czasie posiedzenia stan finansów Naczelnej Izby Lekarskiej przedstawił skarbnik NRL Wojciech Marquardt oraz omówiono m.in. sprawozdanie z wykonania ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zbigniew Brzezin, przybliżając efekty niedawnego spotkania rzeczników praw lekarza i pełnomocników do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów, podniósł problem wypalenia zawodowego w tych grupach zawodowych.

Ustawa o sieci szpitali weszła w życie. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

Gościem nadzwyczajnym NRL była m.in. prof. Teresa Gardocka z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, która poprosiła o zgodę na zawarcie porozumienia z samorządem lekarskim przewidującego „życzliwą pomoc” w zakresie w układaniu zajęć dydaktycznych czy w dostępie do praktyk rzeczników odpowiedzialności zawodowej. – My w zamian oferujemy m.in. pomoc prawną – podkreśliła.

Naczelna Rada Lekarska (6) Naczelna Rada Lekarska (7)

Naczelna Rada Lekarska (8) Naczelna Rada Lekarska (9)

Naczelna Rada Lekarska (10) Naczelna Rada Lekarska (11)

Ustawa o sieci szpitali weszła w życie. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

Naczelna Rada Lekarska (14) Naczelna Rada Lekarska (15)

Naczelna Rada Lekarska (16) Naczelna Rada Lekarska (17)

Ustawa o sieci szpitali weszła w życie. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

Naczelna Rada Lekarska (18) Naczelna Rada Lekarska (19)

Naczelna Rada Lekarska (20) Naczelna Rada Lekarska (13)


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.