15 lipca 2024

Wynagrodzenia lekarzy rezydentów do Trybunału Konstytucyjnego

W piątek Naczelna Rada Lekarska podjęła decyzję o wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją RP i Kodeksem pracy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Foto: Biuro TK

Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej dokonane na mocy tego rozporządzenia różnicowanie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury w zależności od postępowania kwalifikacyjnego, w którym lekarz został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji jest niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP i art. 18 § 1 i art. 18 § 3  Kodeksu pracy.

Art. 32 ust. 1 Konstytucji RP mówi, że wszyscy są wobec prawa równi i że wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. W art. 18 3c § 1 i § 3 Kodeks pracy zagwarantował z kolei pracownikom prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości uznając jednocześnie, że pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego rezydenta została określona w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia i kształtuje się odrębnie w zależności od postępowania kwalifikacyjnego, w którym lekarz został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji.

W szeregu specjalizacji będzie tak, że niższe wynagrodzenie otrzymają rezydenci, który zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w 2017 r. oraz we wcześniejszych postępowaniach kwalifikacyjnych. Z kolei rezydenci, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w roku 2017 i w postępowaniach późniejszych, będą otrzymywali wyższe wynagrodzenie i to nawet o blisko 20%.

Naczelna Rada Lekarska uznała, że rozporządzenie bezzasadnie różnicuje podmioty, które powinny być traktowane równo wobec prawa. W rozporządzeniu rozróżniono wysokość wynagrodzenia przyznanego lekarzom rezydentom w zależności od tego, w którym postępowaniu kwalifikacyjnym przyjęto ich na specjalizację co oznacza, iż na mocy tej regulacji rozróżniono lekarzy i lekarzy dentystów – rezydentów na grupy lepiej potraktowane oraz gorzej potraktowane. Zróżnicowanie wprowadzone w kwestionowanym rozporządzeniu jest nie tylko nieuzasadnione, ale również ma nieproporcjonalny charakter.