15 czerwca 2024

Wypisywanie recept po nowemu

4 października wejdą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich. Na czym polegają? Między innymi wydłużono okres, na jaki można wypisać leki, oraz będzie można przepisać większą ilość leku recepturowego na jednej recepcie.

Foto: Lidia Sulikowska

Zgodnie z tymi zmianami, lekarz przepisze leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medycznego do maksymalnie 120-dniowego okresu stosowania (obecnie górną granicą jest 90 dni). Co więcej, stworzono możliwość wypisania do 12 recept na 360 dni stosowania, z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku na więcej niż 120 dni stosowania.

Podwójna ilość na jednej recepcie

Ponadto wprowadzono możliwość przepisania na jednej recepcie podwójnej ilości leku, czego na razie lekarzom robić nie wolno. Dodatkowo – w przypadku recept na maści, kremy, mazidła, pasty albo żele do stosowania na skórę – będzie można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego na jednej recepcie lub rozpisać to, wystawiając 16 recept.

Gdzie bez zmian?

W przypadku recept na środki antykoncepcyjne nic się nie zmienia – tak, jak jest obecnie, lekarz wystawi do sześciu recept na następujące po sobie okresy stosowania, nieprzekraczające łącznie sześciomiesięcznego stosowania.

ls