20 maja 2024

Wzór raportu AKWrtg

Z nowelizowane Prawo atomowe określa zestaw danych niezbędnych do przekazania podczas audytów klinicznych wewnętrznych w zakresie rentgenodiagnostyki oraz radiologii zabiegowej.

Foto: pixabay.com

Jak ocenia środowisko lekarzy dentystów, przepis jest uciążliwy, bo nakazuje podanie szczegółowych danych o liczbie ekspozycji, co wymaga odpowiedniego przygotowania w trakcie prowadzenia dokumentacji medycznej.

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia na swojej stronie udostępniło co prawda wzór raportu takiego audytu wraz z informacją, że „wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego w rentgenodiagnostyce (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej został rekomendowany do stosowania jednostkom ochrony zdrowia przez Przewodniczącego komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych – konsultanta krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej”, ale wątpliwości pozostają.

Chcąc ułatwić tę sprawozdawczość, Komisja Stomatologiczna NRL przygotowała przykładowy wzór takiego sprawozdania. – Przejrzyjmy dokumentację techniczną lub skontaktujmy się z dostawcą sprzętu rtg. Wielu z nich posiada kompletne dane dotyczące dawek i parametrów pracy. Dane co do liczby ekspozycji w rozbiciu na płeć i wiek musimy niestety wytworzyć sami – tłumaczy Andrzej Cisło, wiceprezes NRL.

Kopię raportu można przekazać bezpośrednio do KCORwOZ w następujący sposób:

  • listownie, na adres: Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, ul. Smugowa 6, 91-433 Łódź; z dopiskiem „Raport z audytu klinicznego wewnętrznego” lub
  • drogą elektroniczną (e-mail: audyty.rtg@kcor.gov.pl).