25 lipca 2024

Z Brukseli. Facebook i Instagram a zdrowie dzieci

Komisja Europejska podejrzewa, że systemy Facebooka i Instagrama, w tym ich algorytmy, mogą stymulować uzależnienie behawioralne u dzieci, a także prowadzić do tzw. efektu króliczej nory.

Fot. pixabay.com

W związku z tym KE wszczęła formalne postępowanie mające ocenić, czy Meta, dostawca tych serwisów społecznościowych, mógł naruszyć Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA) w obszarach związanych z ochroną małoletnich.

Postępowanie dotyczy:

  • przestrzegania przez Meta obowiązków aktu o usługach cyfrowych w zakresie oceny i ograniczania ryzyka związanego z projektowaniem interfejsów internetowych Facebooka i Instagrama, które mogą wykorzystywać słabości i brak doświadczenia małoletnich oraz powodować uzależniające zachowania lub wzmocnić tzw. efekt krótkiej dziury,
  • zgodności Meta z wymogami aktu o usługach cyfrowych w odniesieniu do środków łagodzących mających na celu zapobieganie dostępowi małoletnich do nieodpowiednich treści, w szczególności narzędzi weryfikacji wieku stosowanych przez Meta, które mogą nie być rozsądne, proporcjonalne i skuteczne,
  • przestrzegania przez Meta obowiązków wynikających z aktu o usługach cyfrowych w zakresie wprowadzenia odpowiednich i proporcjonalnych środków w celu zapewnienia wysokiego poziomu prywatności, bezpieczeństwa i ochrony małoletnich, w szczególności w odniesieniu do domyślnych ustawień prywatności dla małoletnich w ramach projektowania i funkcjonowania ich systemów rekomendacji.

„Wszczęcie formalnego postępowania upoważnia Komisję do podjęcia dalszych kroków w zakresie egzekwowania prawa, takich jak przyjęcie środków tymczasowych i decyzji o braku zgodności. Komisja jest również uprawniona do przyjęcia zobowiązań podjętych przez Meta w celu rozwiązania kwestii podniesionych w postępowaniu” – poinformowano w komunikacie.

Źródło: ec.europa.eu