19 czerwca 2024

Z KPRM do Sejmu. Nakłady na zdrowie: 7 proc. PKB w 2027 r.

We wtorek 10 sierpnia sejmowa Komisja Zdrowia zajmie się rządowym projektem ustawy podnoszącym publiczne nakłady na ochronę zdrowia do 7 proc. PKB w 2027 r.

Foto: Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada m.in. przyspieszenie osiągnięcia dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6 proc. produktu krajowego brutto w 2023 r. oraz określenie ścieżki dalszego wzrostu minimalnych wartości przedmiotowych nakładów aż do osiągnięcia poziomu 7 proc. produktu krajowego brutto w 2027 r.

Zgodnie z rządowym projektem ustawy, minimalne wartości publicznych nakładów na ochronę zdrowia nie będą mogły być w poszczególnych latach niższe niż:

  • 4,78 proc. produktu krajowego brutto w 2018 r.
  • 4,86 proc. produktu krajowego brutto w 2019 r.
  • 5,03 proc. produktu krajowego brutto w 2020 r.
  • 5,30 proc. produktu krajowego brutto w 2021 r.
  • 5,75 proc. produktu krajowego brutto w 2022 r.
  • 6,00 proc. produktu krajowego brutto w 2023 r.
  • 6,20 proc. produktu krajowego brutto w 2024 r.
  • 6,50 proc. produktu krajowego brutto w 2025 r.
  • 6,80 proc. produktu krajowego brutto w 2026 r.

„Proponowane nowe rozwiązania w zakresie minimalnej wysokości środków publicznych przeznaczanych corocznie na ochronę zdrowia są wynikiem prowadzonego dialogu społecznego, którego zwieńczeniem jest ujęcie w ramach pięciu fundamentów Polskiego Ładu rozwiązań w tym zakresie” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Zgodnie z szacunkami rządu wprowadzenie zmian pozwoli na zasilenie systemu ochrony zdrowia dodatkowymi środkami w latach 2022-2027 w wysokości ok. 83 mld zł i osiągnięcie w 2027 r. nakładów na ochronę zdrowia na poziomie przekraczającym 215 mld zł.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 131c ust. 1 ustawy o świadczeniach, wartość nakładów ze środków publicznych na ochronę zdrowia w relacji do produktu krajowego brutto jest określona na poziomie 6 proc., który ma zostać osiągnięty w 2024 r.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem jest dostępny na stronie Sejmu RP.

Słowa kluczowe: