27 maja 2024

Z OFE do IKE? Co rząd zrobi z pieniędzmi przyszłych emerytów?

Sejm podczas 27. posiedzenia (16, 17 i 30 marca) rozpoczął prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z OFE na IKE.

Foto: Kancelaria Sejmu / Łukasz Błasikiewicz

Nowe przepisy dotkną także lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mają swoje oszczędności zgromadzone na rachunkach w otwartych funduszach emerytalnych (OFE).

Projekt przewiduje zakończenie działalności OFE i przeniesienie zgromadzonych środków na indywidualne konta emerytalne (IKE). Każdy uczestnik OFE będzie mógł pozostawić zgromadzone środki w IKE, z możliwością ich zasilania, bądź złożyć deklarację o przeniesieniu środków do pierwszego filaru (tj. ZUS).

Emerytury wypłacane w przyszłości z ZUS będą opodatkowane podatkiem dochodowym, natomiast wypłaty z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego będą zwolnione z podatku, stąd dla zachowania równowagi zostaną one objęte jednorazową zryczałtowaną opłatą w wysokości 15 proc. wartości środków w OFE. Środki w IKE będą prywatnymi środkami Polaków.

Izba skierowała po I czytaniu projekt do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Źródło: Sejm RP

Słowa kluczowe: