23 maja 2024

Za mało rezydentur dla lekarzy dentystów

Stanowisko Nr 16/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie liczby przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1-31 marca 2017 r.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z informacjami w sprawie liczby przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1-31 marca 2017 r. zgłasza stanowczy sprzeciw w wobec tak małej liczby przyznanych rezydentur dla lekarzy dentystów.

Z zestawienia przedstawionego na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w postępowaniu kwalifikacyjnym odbywającym się w dniach 1-31 marca 2017 r. na cały kraj uruchomione zostaną jedynie dwa miejsca specjalizacyjne dla lekarzy dentystów – po jednym w dziedzinie stomatologii dziecięcej w Województwie Małopolskim i Mazowieckim. W ocenie samorządu lekarskiego taką sytuację należy uznać za niedopuszczalną.

Przy niewystarczającej liczbie specjalistów w dziedzinach lekarsko-dentystycznych, niezrozumiałe jest tak wąski dostęp do szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury. Prezydium wyraża obawy, że niewielki dostęp do tej najbardziej oczekiwanej przez lekarzy dentystów formy szkolenia specjalizacyjnego będzie w dłuższej perspektywie skutkował brakiem dostępności pacjentów do specjalistycznych świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego.

Jak wynika z danych Centralnego Rejestru Lekarzy i ostatniego badania „Lekarze Stomatolodzy 2016” przeprowadzonego przez Ośrodek Studiów i Analiz Naczelnej Izby Lekarskiej, wśród lekarzy dentystów posiadających specjalizację ponad 62% to osoby, które ukończyły 51 rok życia, a 18% to osoby po 66 roku życia. Struktura wiekowa lekarzy dentystów posiadających specjalizację wskazuje, że istnieje niewątpliwa potrzeba kształcenia nowych specjalistów w dziedzinach lekarsko-dentystycznych.