19 maja 2024

Zaproszenie na Igrzyska Lekarskie

W dniach 6-10 września w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem odbędą się XV Igrzyska Lekarskie. Zapisy już od 1 lipca. Wstęp na zawody oraz imprezy towarzyszące jedynie na podstawie identyfikatora.

XV Igrzyska Lekarskie w Zakopanem

Zgodnie z regulaminem, w Igrzyskach Lekarskich mogą wziąć udział:

  • uczestnicy – tj. lekarze medycyny lub lekarze dentyści,
  • osoby towarzyszące – tj. członkowie rodzin lekarzy powyżej 15. roku życia lub goście dopuszczeni przez organizatora,
  • dzieci – tj. dzieci lekarzy mające poniżej 15. roku życia.

W zawodach może wziąć udział jedynie osoba znajdująca się na liście startowej. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje stan na dzień rozgrywania zawodów.

Uwaga: organizator imprezy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, ale uczestnicy zawodów w ramach opłaty wpisowej nie mają wykupionych dodatkowych ubezpieczeń.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.