16 lipca 2024

Zawieszenie przyjęć w gabinetach stomatologicznych – rekomendacje

W tych dniach wielu lekarzy dentystów stoi wobec dylematu związanego z jednej strony z zagrożeniem zdrowia, a w skrajnych przypadkach życia, a z drugiej – z oczekiwaniami pacjentów i bytem własnej praktyki.

Foto: pixabay.com

Komisja Stomatologiczna NRL z ubolewaniem stwierdza, że poprzez brak jednoznacznych wskazówek uwzględniających specyfikę rodzajów świadczeń środowisko lekarzy dentystów zostało pozostawione samotnie z tak znacznym problemem.

„Decyzja o zawieszeniu przyjęć, wobec braku wydania stosownych decyzji przez władze publiczne musi być z natury rzeczy decyzją autonomiczną lekarza – kierownika praktyki czy podmiotu leczniczego. Z rekomendacją ograniczenia udzielania świadczeń wystąpili konsultanci krajowi: w dziedzinie periodontologii – do zabiegów niezbędnie koniecznych, ratujących życie lub zapobiegających ciężkiemu uszkodzeniu zdrowia, w dziedzinie protetyki stomatologicznej – do niezbędnie koniecznych” – czytamy na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Komisja Stomatologiczna NRL rekomenduje, aby  zawieszenie zabiegów planowych w leczeniu stomatologicznym oprzeć na schemacie organizacyjnym i aby w przypadku uzasadniania tego kroku podkreślać, że jest to decyzja powodowana troską o zdrowie publiczne, a nie kłopotami kadrowymi, chęcią wyjazdu czy spadkiem koniunktury. Dodatkowe informacje są podane na stronie internetowej NIL.