28 lutego 2024

„Zbrodnia pomorska 1939”. W hołdzie pomordowanym lekarzom i pacjentom

9 listopada przed siedzibą Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej zamordowanych lekarzy i ich pacjentów w Zbrodni Pomorskiej z 1939 r.

Foto: KPOIL, facebook.com/kpoiltorun

Inicjatorem upamiętnienia tragicznego losu mieszkańców Pomorza jest dr Lesław Welker. Tablica została zawieszona na ścianie budynku izby. Wedle szacunków lekarze i ich pacjenci to 10 proc. ofiar „Zbrodni pomorskiej”.

„Zbrodnia pomorska 1939” – pod tym określeniem kryje się wiele aktów eksterminacji dokonanych na Polakach od pierwszych dni września 1939 r. do pierwszych miesięcy 1940 r. na obszarze kilkuset miejscowości położonych na terenie przedwojennego województwa pomorskiego. Została dokonana przez niemieckie oddziały Volksdeutscher Selbstschutz przy aktywnym wsparciu Wehrmachtu, SS i policji.