18 lipca 2024

Zintegrowany Informator Pacjenta: dane na wyciągnięcie ręki

Idziesz do nowego specjalisty i potrzebujesz wydrukować historię choroby, a może chcesz sprawdzić gdzie są najkrótsze kolejki do lekarza? Wszystkie te informacje znajdziesz w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP).

Foto: zip.nfz.gov.pl

Resort cyfryzacji poinformował na swojej stronie, że do sprawdzenia wszystkich wymienionych wyżej informacji nie trzeba już odwiedzać oddziału NFZ. Wniosek można złożyć online – wystarczy Profil Zaufany i konto ZIP.

Zintegrowany Informator Pacjenta jest ogólnopolskim serwisem dla pacjentów. Umożliwia dostęp do gromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia danych o leczeniu. Do tej pory, aby założyć konto w ZIP trzeba było osobiście odwiedzać odpowiedni oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Od teraz, do ZIP dostęp zyskało 1,4 mln klientów Profilu Zaufanego. Dzięki integracji Informatora z PZ mogą sprawdzić wykonywane na ich rzecz świadczenia medyczne zarejestrowane w bazie NFZ. To mechanizm uszczelniający wydatki w służbie zdrowia i zapobiegający nieprawidłowościom w tym systemie.

Ale to nie wszystko. Od teraz dzięki rejestracji w ZIP można uzyskać m.in.:

  • szybki dostęp do informacji o Twoim prawie do świadczeń zdrowotnych,
  • informację o odprowadzonych składkach,
  • wiedzę o leczeniu, udzielonych świadczeniach, lekach refundowanych oraz deklaracjach w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  • wgląd do danych o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie Twojego leczenia,
  • łatwy dostęp do wykazu placówek, w których każdy pacjent – w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – może otrzymać pomoc medyczną finansowaną ze środków publicznych (adresy i telefony placówek medycznych).

Aby informacje o Twoim leczeniu pojawiły się w systemie, muszą zostać przesłane przez placówkę medyczną. Może się to stać nawet dwa miesiące po wizycie. Dostępne dane pojawią się jednak co najmniej 24 godziny od momentu założenia konta, będą aktualizowane raz na dobę.

Tak można założyć konto w ZIP:

  • online na stronie https://zip.nfz.gov.pl,
  • składając wniosek potwierdzony Profilem Zaufanym,
  • składając wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym,
  • osobiście w wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące Zintegrowanego Informatora Pacjenta, więcej informacji znajdziesz na stronach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia – w szczególności na stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami oraz w Oddziałach Wojewódzkich NFZ.

Źródło: MC, www.kurier.pap.pl