16 lipca 2024

Zlecenie na wyroby medyczne. Nowe zasady z korzyścią dla pacjenta

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązywał będzie nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne określony w rozporządzeniu MZ z dn. 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecania naprawy wyrobu medycznego.

Foto: NFZ

Wystawianie, weryfikacja i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ.

To duże ułatwienie dla pacjenta, którego weryfikacja uprawnień do świadczeń zdrowotnych dokonywana będzie w trakcie generowania zlecenia, bez konieczności wizyty w OW NFZ.

Na stronie Centrali NFZ opublikowany został film instruktażowy dotyczący wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne (link TUTAJ). NFZ informuje, że wszystkie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawione do dnia 31 grudnia 2019 r. są odpowiednio potwierdzane i realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.