18 lipca 2024

Zmarł dr Andrzej Mazaraki

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci lek. dent., lek. med. Andrzeja Mazaraki, delegata na Krajowe i Okręgowe Zjazdy Lekarzy,

członka Naczelnego Sądu Lekarskiego, odznaczonego Srebrnym Krzyżem Zasługi z okazji XX -lecia odrodzenia samorządu, wyróżnionego przez Naczelną Radę Lekarską medalem Meritus Pro Medicis, laureata Nagrody im. Andrzeja Janusza Fortuny.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz Przyjaciołom składają

Prezes NRL Andrzej Matyja

Wiceprezes NRL Andrzej Cisło