27 maja 2024

Zmarł prof. Henryk Szarmach, współtwórca nowoczesnej dermatologii

20 października 2020 r. zmarł prof. zw. dr hab. med. Henryk Szarmach, wybitny polski dermatolog i wenerolog, który w latach 1982-1994 kierował Kliniką Dermatologiczną AM w Gdańsku.

Zjazd PTD, 1992 r. Foto: arch. prywatne

Henryk Szarmach urodził się 25 lipca 1924 r. w Chwarznie. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (1952 r.).

Profesor Szarmach po raz pierwszy w Polsce wprowadził badania nad diagnostyką wyprysku kontaktowego i najczęstszymi alergenami przy użyciu testów płatkowych.

Był członkiem założycielem Europejskiej Grupy Badającej Wyprysk Kontaktowy z siedzibą w Erfurcie. Dalsze badania z tego zakresu dotyczyły wyprysku doświadczalnego i zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób alergicznych w rolnictwie i przemyśle stoczniowym.

Podjął prace nad dokumentacją alergologiczną oraz standardowymi i uzupełniającymi zestawami alergenów kontaktowych, które zostały zaakceptowane do powszechnego stosowania (II Konferencja Naukowa Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Białowieża, 1970 r.).

Wspólnie z prof. Romańskim dokonał badań porównawczych nad rolą alergenów wziewnych w atopowym zapaleniu skóry, natomiast razem z lekarzami chorób wewnętrznych zajmował się zaburzeniami wchłaniania w jelicie cienkim oraz zaburzeniami czynności wątroby w przebiegu chorób alergicznych, trądziku różowatego oraz innych dermatoz.

Wspólnie z Zakładem Farmacji Stosowanej Akademii Medycznej w Gdańsku w Klinice Dermatologii opracowano recepturę działającej ochronnie maści, zawierającej olej etoksypolisiloksanowy, przeznaczonej zwłaszcza dla pracowników przemysłu morskiego i przetwórstwa rybnego. Wyniki licznych badań prof. Szarmacha opublikowano w czasopismach i doniesieniach krajowych i zagranicznych (około 200 pozycji). Profesor był autorem ośmiu rozdziałów do podręczników oraz współautorem skryptu dla studentów „Leczenie zewnętrzne chorób skóry” (1983 r.). Był także promotorem dwudziestu doktoratów (w Gdańsku i Białymstoku) oraz opiekunem pięciu habilitacji.

Był członkiem honorowym Niemieckiego Towarzystwa Dermatologicznego. Został posłem na Sejm IX kadencji (1985-1989), pełniąc funkcję członka Komisji Nauki i Postępu Technicznego oraz X kadencji (1989-1991), będąc przewodniczącym Sejmowej Komisji Zdrowia. W latach 1988-1991 uczestniczył w pracach Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Komisji Leków przy Ministrze Zdrowia oraz Zespołu Krajowego ds. Monitorowania Niepożądanych Objawów Polekowych. W 2007 r. został honorowym członkiem Towarzystwa Badań Naukowych Sigma Xi.

Prof. Szarmach został odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Medalem za Zasługi dla Polskiej Dermatologii (1995 r.), dwukrotnie Medalem Edukacji Narodowej oraz otrzymał honorowy tytuł ,,Weterana walk o wolność i niepodległość Ojczyzny”.


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 20 października 2020 roku zmarł

Prof. zw. dr hab. med. Henryk Szarmach

wybitny polski dermatolog i wenerolog, współtwórca nowoczesnej dermatologii europejskiej, nauczyciel wielu pokoleń studentów i dermatologów, zawsze oddany chorym i życzliwy dla współpracowników, wieloletni Kierownik Kliniki i Katedry Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Przewodniczący Oddziału Morskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Rodzinie i Bliskim

serdeczne wyrazy współczucia składają Pracownicy Kliniki Dermatologii Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Członkowie Oddziału Morskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego