25 lipca 2024

Zmarł prof. Marian Filar

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. n. pr. Mariana Filara,

Foto: pixabay.com

wybitnego znawcy prawa karnego i polityki karnej, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej (2007-2011), wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu (1997-2001), autora m.in. publikacji „Lekarskie prawo karne” oraz „Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej”.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz Przyjaciołom składają

Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Jolanta Orłowska-Heitzman, Przewodnicząca Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz Członkowie NKR

Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wraz z Zastępcami

Jacek Miarka, Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego wraz z Zespołem Sędziów