24 lipca 2024

Zmiany w prowadzeniu kierunków lekarskich i kredytów na studia

Rozszerzenie możliwości aplikowania uczelni o prowadzenie kierunków lekarskich i zmiany w zakresie udzielania kredytach na studia medyczne przewiduje ustawa, którą przyjął w czwartek Sejm.

Foto: twitter.com/KancelariaSejmu

14 października Sejm przyjął nowelizację ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1569, 1652 i 1652-A). Za jej przyjęciem głosowało 316 posłów, przeciw było czterech, a 128 wstrzymało się od głosu.

Podczas prac nad ustawą rząd wycofał się z wprowadzenia możliwości kształcenia lekarzy na uczelniach zawodowych. Kilka tygodni temu ten pomysł najpierw został przyjęty z wielkim zaskoczeniem, a następnie z falą krytyki, zresztą nie tylko ze strony środowiska lekarskiego.

Nowela poszerza możliwości aplikowania o prowadzenie kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego dla uczelni prowadzących kształcenie na profilu akademickim. Zgodę uzyska uczelnia akademicka, która posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie nauki medyczne lub w dziedzinie nauki o zdrowiu lub prowadzi studia na przynajmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu i posiada kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Ustawa określa także zasady wsparcia finansowego dla osób odbywających odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim z obowiązkiem odpracowania kredytu w publicznym systemie ochrony zdrowia. Kredytu mają udzielać banki komercyjne, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisze umowę. Co ważne, będzie możliwe umorzenie go w całości, jeśli osoba przepracuje przez 10 lat w państwowych placówkach.

Teraz ustawa trafi do Senatu. Najbliższe posiedzenie izby wyższej parlamenty jest zaplanowane na 27-29 października.