18 lipca 2024

Zmiany w wykazie wyrobów medycznych. Chodzi m.in. o diabetyków

31 stycznia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Foto: pixabay.com

To wyjście naprzeciw oczekiwaniom pacjentów – deklaruje resort zdrowia. Co się zmieniło?

Po pierwsze, rozszerzono wykaz wyrobów medycznych o zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej oraz o wyroby medyczne do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) – sensor/elektroda i transmiter/nadajnik.

Po drugie, wprowadzono możliwość (w uzasadnionych medycznie przypadkach) skrócenia czasu użytkowania wózków inwalidzkich dla dorosłych. Po trzecie, zwiększono limity ilościowe na środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk na miesiąc. Wreszcie po czwarte, rozszerzono kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z przetoką ślinową.

Zmiany wejdą w życie 3 marca. „Dzięki nim pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do wyrobów medycznych, co przełoży się na poprawę jakości ich życia” – poinformowało Ministerstwo Zdrowia, dodając, że intencją zmian jest chęć zabezpieczenia potrzeb wszystkich grup pacjentów w jak największym stopniu przy uwzględnieniu możliwości finansowych NFZ.

„Dziękujemy wszystkim, którzy na etapie konsultacji publicznych i opiniowania projektu zgłosili swoje spostrzeżenia i uwagi. Część z nich została uwzględniona, pozostałe wymagają dalszych analiz ze względu na ich możliwy wpływ na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia” – podkreślono w informacji prasowej zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

„CGM-RT ma funkcje terapeutyczne, dlatego prawidłowo zabezpieczy pacjentów do 26. roku życia z cukrzycą typu I leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej). Pacjenci w ramach CGM-RT nie otrzymają refundacji na FGM (Flash Glucose Monitoring), systemy te nie są tożsame” – podkreśla resort zdrowia.