14 lipca 2024

1 proc. podatku dla Fundacji Lekarze Lekarzom

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Lekarze Lekarzom znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016.

Foto: imageworld.pl

Procedura przekazania 1 proc. podatku jest wyjątkowo prosta. Wystarczy, że w składanym zeznaniu rocznym wskażemy organizację pożytku publicznego, którą chcemy wesprzeć:

  • w zeznaniu podatkowym nie trzeba wpisywać nazwy organizacji, której chcemy oddać swój 1%, należy tylko wpisać w konkretnej rubryce numer KRS oraz kwotę, jaką przekazujemy Fundacji;
  • korzystając z elektronicznych programów PIT, po wpisaniu KRS system sam narzuca nazwę i kwotę 1 proc.

Nr KRS Fundacji Lekarze Lekarzom: 0000409693.

Statutowa działalność Fundacji obejmuje następujące cele:

  1. Wspomaganie inicjatyw zapewniających obywatelom, w szczególności najuboższym dostęp do opieki zdrowotnej.
  2. Działalność w zakresie pomocy społecznej, materialnej i finansowej w celu poprawy warunków życia lekarzy oraz owdowiałych małżonków lekarzy, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, także z powodów klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń.
  3. Działalność w zakresie pomocy materialnej i edukacyjnej dzieciom zmarłych lekarzy.
  4. Działalność w zakresie pomocy dzieciom lekarzy szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
  5. Działalność w zakresie pomocy materialnej oraz wspierania różnorodnych form opieki społecznej dla lekarzy emerytów, rencistów i innych nie wykonujących zawodu, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.