21 kwietnia 2024

100 dni rządu: podsumowanie ministra zdrowia

W resorcie zdrowia toczą się zaawansowane prace nad 21 projektami ustaw. – Bardzo ciężko pracujemy. Z części tego, co zostało zapowiedziane w exposé, już się wywiązaliśmy – zapewnił minister Konstanty Radziwiłł podczas dzisiejszej konferencji prasowej podsumowującej 100 dni rządu.

Foto: P. Tracz / KPRM

Podczas stu dni pracy rządu zrealizowany został kluczowy postulat dotyczący służby zdrowia złożony przez premier Beatę Szydło – opracowano projekt 75+, wprowadzający bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75 lat.

Przygotowane rozwiązania gwarantują seniorom bezpłatne leki refundowane wymienione w wykazie, który będzie stopniowo rozszerzany. To ważny krok na drodze do realizacji konstytucyjnego obowiązku zapewnienia szczególnej opieki osobom w podeszłym wieku. – Projekt jest już w parlamencie. Koszty będą pokryte z budżetu państwa, nie obciążą NFZ – powiedział minister Radziwiłł.

Bezpłatne leki będą przysługiwały osobom, które ukończyły 75 lat (weryfikacja wieku pacjentów odbywać się ma poprzez numer PESEL lub datę urodzenia), a do wypisywania darmowych leków będą uprawnieni lekarze POZ i pielęgniarki POZ (najważniejsze założenia tego projektu omawiamy tutaj).

Ministerstwo Zdrowia konsekwentnie realizuje kolejne działania mające na celu przywrócenie obywatelom służby zdrowia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pacjentów (np. odstąpienie od komercjalizacji szpitali). – Zrywamy z odpowiedzialnością, którą państwo w ostatnich latach przeniosło z siebie na wolny rynek – podkreślił.

Aktualnie trwają prace legislacyjne w takich obszarach jak:

  • dekomercjalizacja szpitali,
  • dyrektywa tytoniowa,
  • kształcenie kadr medycznych,
  • Narodowy Program Zdrowia,
  • krwiodawstwo i krwiolecznictwo.

W trakcie pierwszych stu dni pracy rządu minister zdrowia powołał zespoły, których prace pozwolą poprawić działanie ochrony zdrowia w Polsce. Zespoły zajmują się m.in.

  • podstawową opieką zdrowotną,
  • uproszczeniem regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej,
  • polityką lekową,
  • zdrowiem prokreacyjnym,
  • Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Dzięki negocjacjom z lekarzami rodzinnymi, które Ministerstwo Zdrowia prowadziło podczas pierwszych miesięcy po powołaniu rządu, pacjentom nie groził brak opieki lekarskiej. „Resort realizuje swoje zapowiedzi, pracując nad projektami zmian w atmosferze dialogu ze środowiskiem pacjentów i lekarzy” – informuje biuro prasowe resortu zdrowia.


Zobacz exposé premier Beaty Szydło: