Sposób prowadzenia konsultacji przez resort

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wyraził głębokie oburzenie sposobem prowadzenia konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, który w praktyce uniemożliwia zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Naczelną Radę Lekarską.

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz. Foto: Marta Jakubiak

W piśmie z dnia 30 grudnia 2014 r. Prezes NRL wskazuje, iż „projekt ten wpłynął do biura Naczelnej Izby Lekarskiej w dniu 29 grudnia br. Tego samego dnia upływał zakreślony przez Ministerstwo Zdrowia termin zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu rozporządzenia, co w praktyce czyniło niemożliwym zapoznanie się z treścią proponowanych rozwiązań legislacyjnych i odniesienie się do nich.

Co więcej, w dniu 29 grudnia br. o godz. 14.52 Ministerstwo Zdrowia rozesłało pocztą elektroniczną pismo pana Piotra Warczyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, informujące post factum, że ww. termin zgłaszania uwag ulega skróceniu do godz. 12.30 tego dnia.

Takie pozorowanie konsultacji społecznych narusza zasady prowadzenia procesu legislacyjnego. Pozbawianie samorządu lekarskiego możliwości zajęcia stanowiska w sprawie zmian w finansowaniu podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce jest kolejnym dowodem na lekceważenie głosu środowiska lekarskiego przez stronę rządową.

Należy podkreślić, że opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza jest jednym z zadań samorządu lekarskiego, stosownie do art. 5 pkt 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. Zgodnie zaś z art. 7 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów członek Rady Ministrów, realizując politykę ustaloną przez Radę Ministrów, współdziała z organizacjami społecznymi i przedstawicielstwami środowisk zawodowych.

Mając powyższe na uwadze, praktyczne uniemożliwienie konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, należy uznać za działanie sprzeczne z prawem i prowadzące do naruszenia art. 2 Konstytucji RP, a w szczególności wynikających z niego zasad należytej legislacji.

Podkreślenia wymaga nadto, iż nie jest to pierwszy przypadek urządzenia przez Ministerstwo Zdrowia farsy z konsultacji społecznych. Wzywam Pana Ministra do takiej organizacji pracy Ministerstwa Zdrowia i procesu legislacyjnego, która umożliwi samorządowi lekarskiemu udział w tworzeniu prawa w zakresie odpowiadającym jego ustawowym i konstytucyjnym uprawnieniom.”.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.