Dokumentacja medyczna – wkrótce nowe przepisy

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Pod koniec stycznia Rada Ministrów przyjęła opracowane przez Ministerstwo Zdrowia założenia do noweli tej ustawy. Wiele nowych przepisów dotyczy dokumentacji medycznej. Co w nich zawarto?

Foto: Marta Jakubiak

Do ustawy zaplanowano wprowadzenie kilku regulacji dotyczących ochrony danych osobowych i informacji o stanie zdrowia pacjenta zawartych w dokumentacji medycznej.

Przetwarzanie i przechowywanie

Przepisy projektu nowelizacji ustawy m.in. doprecyzują krąg osób uprawnionych do uzyskiwania i przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej. Ma być on rozszerzony o: diagnostów laboratoryjnych, felczerów, ratowników medycznych i fizjoterapeutów, a także (w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich zadań) o osoby niewykonujące zawodu medycznego.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, chodzi np. o osoby dokonujące wpisów w dokumentacji pod nadzorem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, pracowników rejestracji, archiwum, a także studentów nauk medycznych i członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych. Podmiot, który przechowuje dokumentację medyczną, będzie musiał zadbać o zabezpieczenie jej przed utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych.

W razie likwidacji

W projekcie określono zasady postępowania z dokumentacją medyczną w razie zakończenia działalności leczniczej. Np. dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej, po zakończeniu działalności danej placówki, ma być przekazywana do Systemu Informacji Medycznej (SIM).

Wskazano także, że przejąć, przechowywać oraz udostępniać dokumentację, będą mogły podmioty, które przejmą zadania zlikwidowanej placówki (albo inne podmioty wykonujące działalność leczniczą), samorządy zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą – podmiot tworzący albo sprawujący nadzór. Przewidziano kary finansowe dla podmiotów, które nie dopełnią obowiązków w zakresie zabezpieczenia dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej.

Udostępnianie

Przepisy zawarte w proponowanym projekcie określają także, jak można udostępniać dokumentację medyczną. Dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej ma być udostępniana przez elektroniczną transmisję danych lub na informatycznym nośniku danych.

Opłata za wydanie danych na informatycznym nośniku ma wynosić maksymalnie 1,5 zł, a za skan mają być doliczone koszty jego koszty wykonania. Z kolei dokumentacja papierowa będzie udostępniana przez sporządzanie kopii, odpisów albo wyciągów. Zaproponowano, aby opłata za sporządzenie jednej strony kopii dokumentacji medycznej została obniżona do ok. 50 gr.

ls


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.