Trybunał zajmie się egzaminami poprawkowymi?

W nawiązaniu do pisma wystosowanego kilka dni temu do premier Ewy Kopacz dotyczącego kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował w tej samej sprawie pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz.

Prezes NRL poddał pod rozważenie ewentualne skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności art. 16 ea ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty i sposobu jego uchwalenia z wzorcami konstytucyjnymi. Przy obliczaniu średniej ocen nie powinno się pomijać egzaminów zakończonych oceną niedostateczną, gdyż – w jego ocenie – odbiega to od zasad obiektywnego rankingowania absolwentów.

Kilka dni temu prezes NRL zwrócił się do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o ujednolicenie zasad obliczania średniej ocen ze studiów, aby absolwenci kończący różne uczelnie mieli w jednakowy sposób ustalaną średnią ocen ze studiów (zobacz więcej).

Dlaczego średnia ocen ma tak duże znaczenie? To ona decyduje o kolejności skierowania na staż podyplomowy absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Osoby o wyższej średniej ocen mają pierwszeństwo wyboru podmiotu szkolącego, a osoby o niższej średniej muszą liczyć się ze skierowaniem nawet do odległych od miejsca zamieszkania placówek medycznych.

Powiązane aktualności

komentarze 2

Skomentuj
 1. Gość
  Lut 18, 2015 - 04:44 PM

  Ciesze się, że w końcu zajęto się tą kwestią. Chciałabym również zwrócić uwagę iż absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego mają doliczane aż 0,5 do otrzymanej średniej ze studiów za publikację. To diametralnie zmienia ich pozycję w stawce osób ubiegających się o staż w danym ośrodku.

  Kolejną niesprawiedliwością w ubieganiu się o staż w stolicy jest konieczność potwierdzenia warszawskiego zameldowania przez okres ostatnich 5 lat!

  ODPOWIEDZ
 2. Gość
  Lut 18, 2015 - 04:56 PM

  Dodatkowo niektóre uczelnie umieszczają średnią ważoną, a inne arytmetyczną. I jak porównać takich absolwentów?

  ODPOWIEDZ

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.