Karta zgonu zbyt szczegółowa? Resort wyjaśnia

Federacja Porozumienie Zielonogórskie krytykuje nowy wzór karty zgonu, który obowiązuje od 1 marca br. Zdaniem tej organizacji jest ona zbyt szczegółowa, co powoduje znaczne wydłużenie czasu, jaki trzeba poświęcić na jej wystawienie.

Foto: imageworld.pl

W nowym wzorze karty rozszerzono zakres wymaganych danych. – Wiele z nich to dane zbędne, a czasem nawet niedostępne dla lekarza stwierdzającego zgon. Mam wrażenie, że jest to kolejny przykład przerzucania na lekarzy obowiązków urzędników, w tym wypadku urzędów statystycznych – uważa Tomasz Zieliński, ekspert z Porozumienia Zielonogórskiego.

– Miałoby to może jeszcze uzasadnienie, gdyby istniała instytucja koronera. Osoba zawodowo zajmująca się stwierdzaniem zgonu i wystawianiem kart zgonu miałaby możliwość analizowania każdego przypadku. Obecnie jednak najczęściej zgon stwierdza lekarz rodzinny, dla którego nie jest to podstawowy obowiązek – dodaje Tomasz Zieliński.

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że informacje o przyczynach zgonów są jednymi z najistotniejszych danych pozwalających na ocenę stanu zdrowia ludności Polski, i dlatego tak istotne jest zachowanie należytej staranności przy określaniu przyczyn zgonów. Resort jednocześnie przypomina, że w przypadku niektórych danych istnieje możliwość nie wypełnienia ich, jeżeli nie są one znane osobie wypełniającej.

Przy wypełnianiu karty zgonu obligatoryjne jest wypełnienie wszystkich rubryk w „Części przeznaczonej dla administracji cmentarza”, mianowicie:

 • nazwisko, nazwisko rodowe i imię (imiona) osoby zmarłej;
 • stan cywilny osoby zmarłej;
 • datę i miejsce zgonu;
 • datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej;
 • imiona i nazwiska rodziców osoby zmarłej;
 • informację, czy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej;
 • adnotację o zarejestrowaniu zgonu lub zgłoszeniu zgonu.

W przypadku dziecka martwo urodzonego w karcie wpisuje się wyłącznie datę i miejsce urodzenia dziecka oraz imiona i nazwiska rodziców.

Z kolei poniższe dane – co wynika z art. 144 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz art. 11 ust. 3b ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych – powinny być uzupełniane zgodnie z posiadaną wiedzą, możliwą do ustalenia przez osobę wypełniającą kartę zgonu:

 • nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona) osoby zmarłej, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • datę, godzinę i miejsce zgonu albo datę, godzinę i miejsce znalezienia zwłok;
 • datę oraz miejsce urodzenia osoby zmarłej;
 • płeć osoby zmarłej;
 • informacje o miejscu zgonu, jego przyczynach, osobie stwierdzającej przyczyny zgonu oraz sposobie stwierdzenia przyczyn zgonu;
 • w przypadku dziecka do roku życia:
  • godzinę urodzenia, informacje o stanie jego zdrowia w chwili urodzenia: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar,
  • informacje o przebiegu ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość porodu oraz liczbę dzieci urodzonych przez matkę;
 • nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz nazwisko i imię (imiona) sporządzającego kartę zgonu;
 • wykształcenie zmarłego;
 • miejsce zamieszkania zmarłego, w tym okres przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy.

Pobierz wzór karty zgonu


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.