Choroba zakaźna a odmowa wjazdu cudzoziemca

Stanowisko Nr 24/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekazanym przy piśmie pana Marka Posobkiewicza, p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 6 maja 2015 r., zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia:

Rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia chorób wymienionych w § 2 pkt 1, 3-5, 8, 9 i 14 jest nierealne biorąc pod uwagę okoliczności stosowania przepisów projektu – w warunkach portu lotniczego, morskiego lub terenowego przejścia granicznego.

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę na konieczność doprecyzowania art. 31 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, poprzez wyraźne wskazanie, że przepis ten stosuje się również w sytuacjach opisanych w art. 5 i 34 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W obecnym stanie prawnym nie jest jasne czy przepis ten będzie się odnosił również do osób zdrowych, które pozostawały w styczności z chorymi na choroby wymienione w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.