MZ wdroży kompleksową strategię walki z rakiem

Prof. Maciej Krzakowski, przewodniczący działającej przy Ministrze Zdrowia Krajowej Rady ds. Onkologii, powołał Zespół ds. Wdrażania Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 pod kierownictwem prof. Jacka Jassema.

Prof. Jacek Jassem na posiedzeniu NRL w maju 2014 roku
Foto: Katarzyna Strzałkowska

Powstała w 2014 roku i oparta na najlepszych wzorcach światowych, kompleksowa Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 jest efektem współpracy niemal 200 ekspertów, przedstawicieli towarzystw naukowych i organizacji pozarządowych z administracją państwową.

Jej celem jest poprawa wyników leczenia nowotworów w Polsce, które nadal znacząco odbiegają od średniej europejskiej. Strategia przewiduje podjęcie 90 działań, które mają zapewnić realizację 30 celów, postawionych w 5 obszarach:

 • organizacji i zarządzania systemem zwalczania chorób nowotworowych,
 • nauki i badań nad rakiem,
 • profilaktyki,
 • diagnostyki i leczenia,
 • jakości życia w trakcie i po zakończeniu terapii onkologicznej.

Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 odchodzi od dotychczasowych doraźnych działań państwa na rzecz podejścia konsekwentnie systemowego i strategicznego.

Zespół ds. Wdrażania Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 tworzą:

 • dr Joanna Didkowska (kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii w Warszawie),
 • prof. Rafał Dziadziuszko (konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej),
 • prof. Jacek Fijuth (prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego),
 • podsekretarz stanu Katarzyna Głowala (przedstawiciel Ministra Zdrowia),
 • prof. Jacek Jassem (Gdański Uniwersytet Medyczny; przewodniczący Zespołu),
 • prof. Jerzy Jakubowicz (dyrektor Centrum Onkologii w Krakowie),
 • prof. Maciej Krzakowski (przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii),
 • dr hab. Adam Maciejczyk (prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych),
 • dr Janusz Meder (prezes Polskiej Unii Onkologii),
 • prof. Jarosław Reguła (Centrum Onkologii w Warszawie),
 • prof. Piotr Rutkowski (prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej),
 • prof. Krzysztof Składowski (dyrektor Centrum Onkologii w Gliwicach),
 • prof. Jan Walewski (dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie)

oraz jako doradca:

 • dr Adam Kozierkiewicz (ekspert ochrony zdrowia).

Na podstawie propozycji Zespołu Krajowa Rada ds. Onkologii przyjęła 9 priorytetowych działań w ramach wdrażania Strategii:

 • wprowadzenie instytucji Ośrodków Szybkiej Diagnostyki Nowotworów,
 • stopniowy rozwój Centrów Kompetencji w poszczególnych rodzajach nowotworów (tzw. unity narządowe, np. Breast Units),
 • wskazanie Centrów Doskonałości, jako wiodących/referencyjnych ośrodków onkologicznych odpowiedzialnych m.in. za leczenie nowotworów rzadkich,
 • wprowadzenie systemu ciągłej poprawy jakości, opartego na systematycznie aktualizowanych wytycznych postępowania,
 • podniesienie jakości przeddyplomowego nauczania onkologii,
 • poprawa jakości rejestrów medycznych w onkologii,
 • diagnostyka genetyczna nowotworów,
 • diagnostyka patomorfologiczna nowotworów,
 • opieka paliatywna.

Dla powyższych zadań w pierwszej kolejności powstaną harmonogramy i projekty realizacyjne. Niezależnie od prac nad wdrożeniem 9 priorytetów Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024, Zespół podjął aktualizację treści całego dokumentu polskiego Cancer Planu, który obejmuje wszystkie aspekty walki z chorobami nowotworowymi, od edukacji społecznej, poprzez profilaktykę i szkolenie kadr medycznych, poprawę diagnostyki i leczenia onkologicznego, po szybsze wychodzenie z choroby.

Pierwszy etap aktualizacji, obejmujący przede wszystkim zrealizowane od 2014 roku systemowe przedsięwzięcia, takie jak: pakiet onkologiczny, mapy potrzeb zdrowotnych czy rozpoczęcie realizacji nowego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, został już ukończony.

W nowej wersji dokumentu uwzględniono uwagi i propozycje zgłoszone przez członków Krajowej Rady ds. Onkologii oraz towarzystwa naukowe i organizacje pozarządowe, sygnatariuszy Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. Zaktualizowany dokument został przekazany Ministrowi Zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi 28 czerwca. W kolejnym etapie przewidziane są szerokie konsultacje społeczne i międzyresortowe.

– Czeka nas jeszcze wiele pracy, ale liczę, że ten proces będzie obecnie konsekwentnie i terminowo realizowany. Jesteśmy to winni naszym chorym – powiedział prof. Jacek Jassem. Profesor wyraził także nadzieję, że społeczny wysiłek około 200 osób, które pracowały nad dokumentem, pozwoli stworzyć w Polsce nowoczesny i odpowiadający współczesnym wyzwaniom system walki z rakiem.

Polska Liga Walki z Rakiem jest niezależną organizacją pozarządową działającą w obszarze ochrony zdrowia, polityki społecznej i edukacji obywatelskiej. W 2016 r. została przyjęta do Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Lig Walki z Rakiem – Association of European Cancer Leagues (ECL). Celem Fundacji jest inicjowanie oraz wzmacnianie różnych przedsięwzięć w celu obniżenia ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową oraz zwiększenia szans na wyleczenie i godne życie osób dotkniętych tą chorobą. Programową podstawę jej działań stanowi Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.